Betoni ja ympäristö

Ilmastonmuutoksen hillinnän tultua yhä keskeisemmäksi tavoitteeksi myös rakentamisen ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Rakentajain kalenterissa 2015 julkaistussa Betoni ja ympäristö -artikkelissa käsitellään betoniin ja betonisiin rakennuksiin liittyviä ympäristönäkökohtia  ympäristökuormien eli aiheutettujen päästöjen ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

dokumentti-ikoni_78x100Artikkeli: Jussi Mattila. Betoni ja ympäristö, Rakentajain kalenteri, 2015.