Kivirakentamisen ympäristopas

Rakennettu ympäristö on kokonaisuus, johon kuuluvat esimerkiksi uudet ja vanhat talot, tiet, sillat, radat, lentokentät ja puistot. Suomen kansallisvarallisuudesta 70 prosenttia muodostuu rakennetusta ympäristöstä. Euroopan unionilla on selvä tavoite: kiinteistö- ja rakennussektorin on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään.

Rakennettu ympäristö on monipuolinen kokonaisuus. Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Oikeat materiaalivalinnat rakennusvaiheessa voivat vähentää rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren mittakaavassa. Rakennus on aina monen materiaalin kokonaisuus, joten yksittäisten rakennustuotteiden vertailu ei anna oikeaa kuvaa koko elinkaaren kannalta.

Tiivis yhdyskuntarakenne auttaa tarjoamaan monipuolisemmat palvelut sekä pienentämään liikkumisen ja lämmöntuotannon aiheuttamaa energiankulutusta. Miellyttäväksi koettu, ihmisläheinen rakennettu ympäristö puolestaan edistää viihtymistä ja vähentää liikkumisen tarvetta.

dokumentti-ikoni_78x100Kivirakentamisen ympäristöopas kertoo siitä, miten kivipohjaisia materiaaleja hyödyntämällä voidaan säästää ympäristöä ja luoda samalla toimivaa, viihtyisää ja turvallista elinympäristöä.