Lämpöä varaavat rakenteet säästävät energiaa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa sekä sitä, miten tämä ominaisuus tasoittaa rakennuksen lämpötilanvaihtelua.

Rakennuksen kyky varastoida lämpöenergiaa vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiankulutukseen. Massiiviset rakenteet auttavat hyödyntämään ilmaisenergioita, kuten auringon säteilyä ja ihmisistä, valaistuksesta ja koneista vapautuvaa lämpöä. Massiiviset rakenteet sitovat lämmön ja luovuttavat sen myöhemmin vähentäen sekä jäähdyttämisen että lämmittämisen tarvetta.

Raskaissa rakennusmateriaaleissa, kuten tiilessä, kivessä ja betonissa yhdistyvät korkea lämmön varastointikyky sekä maltillinen lämmönjohtavuuskyky. Lämpö etenee materiaalin pinnalta sen sisäosiin rytmissä, joka soveltuu rakennuksen päivittäiseen lämmitys- ja jäähdytystarpeeseen. Myös puu varastoi lämpöä, mutta sen lämmönjohtavuuskyky on heikompi, mikä rajoittaa vuorokausirytmissä varastoituvan energian määrää. Teräs varastoi lämpöä erityisen tehokkaasti, mutta korkean lämmönjohtavuuskyvyn vuoksi se myös luovuttaa sen rakennuksen lämmitystarpeisiin nähden liian nopeasti.

dokumentti-ikoni_78x100Thermal Mass Explained -julkaisu kertoo, mistä termisessä massassa on kyse sekä miten ominaisuutta hyödynnetään ja mitataan.

Massiivisuus_final