Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus

Elinkaaren hiilijalanjälki soveltuu rakentamisen ympäristötehokkuuden mittariksi, koska sen avulla rakentamis- ja käyttövaihetta voidaan tarkastella samalla mittarilla.
Betoniteollisuuden teettämä ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus -raportti tarjoaa ymmärrettävää ja käytännönläheistä ympäristötietoa kivitaloja suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille. Raportissa keskitytään tapoihin, joilla betonista ja tiilestä voidaan rakentaa entistä ympäristötehokkaampia asuinrakennuksia.

Raportissa rakennuksen ympäristötehokkuutta tarkastellaan rakennuksen elinkaaren hiilipäästöjen, eli hiilijalanjäljen kautta. Se luotaa erityisesti niihin valintoihin ja vaihtoehtoihin, joita asuinkerrostaloja rakentaessa joudutaan pohtimaan.

Elinkaaren hiilijalanjälki soveltuu rakentamisen ympäristötehokkuuden mittariksi, koska sen avulla rakentamis- ja käyttövaihetta voidaan tarkastella samalla mittarilla. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeä osa yhteiskunnallista poliittista ohjausta. Hiilijalanjälki korreloi positiivisesti muiden ympäristövaikutusluokkien kanssa, joten se antaa suuntaa myös laajemmista ympäristövaikutuksista.

dokumentti-ikoni_78x100Raportti: Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus