Faktapankki

Kivi vähentää päästöjä ja tuo säästöjä

kivirak_ikoni_maapallo-01Rakennuksen ympäristövaikutukset muodostuvat sen koko elinkaaren ajan. Ympäristöominaisuuksien osoittamiseen on olemassa läpinäkyvät, eurooppalaisiin standardeihin perustuvat menetelmät. Rakentamisvaiheen valintojen lisäksi merkittävässä roolissa ovat rakennuksen käytönajan vaikutukset. Peräti 85 prosenttia rakentamisen ympäristökuormista syntyy käytön aikana.

Rakentamisen hiilijalanjälki nivoutuu kiertotalouden virtoihin. Miten kauan rakennusmateriaalit kestävät käytössä, kuinka rakennus täyttää sille asetut vaatimukset ja muuntuu uuteen tarpeeseen, miten raaka-aineet ja rakennusmateriaalit ovat laajasti ajateltuna uusiokäytössä, voiko niiden valmistuksessa hyödyntää uusiomateriaaleja?

Viisas rakentaminen on aina kokonaisuus. Tästä osiosta löydät tietoa ja tutkimuksia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä niistä ominaisuuksista, jotka tekevät kivestä ympäristöystävällisen ja taloudellisen rakennusmateriaalin.