Kivi vähentää päästöjä ja tuo säästöjä

Kivi vähentää päästöjä ja tuo säästöjä

Rakennuksen ympäristövaikutukset muodostuvat sen koko elinkaaren ajan. Ympäristöominaisuuksien osoittamiseen on olemassa läpinäkyvät, eurooppalaisiin standardeihin perustuvat menetelmät. Rakentamisvaiheen valintojen lisäksi merkittävässä roolissa ovat rakennuksen käytönajan vaikutukset. Peräti 85 prosenttia rakentamisen ympäristökuormista syntyy käytön aikana.

Rakentamisen hiilijalanjälki nivoutuu kiertotalouden virtoihin. Miten kauan rakennusmateriaalit kestävät käytössä, kuinka rakennus täyttää sille asetut vaatimukset ja muuntuu uuteen tarpeeseen, miten raaka-aineet ja rakennusmateriaalit ovat laajasti ajateltuna uusiokäytössä, voiko niiden valmistuksessa hyödyntää uusiomateriaaleja?

Viisas rakentaminen on aina kokonaisuus. Tästä osiosta löydät tietoa ja tutkimuksia kivipohjaisista rakennusmateriaaleista sekä niistä ominaisuuksista, jotka tekevät kivestä ympäristöystävällisen ja taloudellisen rakennusmateriaalin.

Tulevaisuuden kivirakennus on vähäpäästöisempi

Sementtiteollisuus on investoinut viime vuosikymmeninä runsaasti vähentääkseen suoria hiilidioksidipäästöjään. Tehokkaita päästöjenvähennyskeinoja ovat olleet muun muassa energiatehokkaammat prosessit ja kierrätyspolttoaineiden käyttö, kalkkia korvaavat klinkkerimateriaalit sekä hiilen tehokkaampi talteenotto.

Betoni ja ympäristö

Rakentajain kalenterissa 2015 julkaistussa Betoni ja ympäristö -artikkelissa käsitellään betoniin ja betonisiin rakennuksiin liittyviä ympäristönäkökohtia ympäristökuormien eli aiheutettujen päästöjen ja luonnonvarojen käytön näkökulmasta.

Kivi kiertää

Kiertotaloudessa on tavoitteena että materiaalit ja arvo kiertävät. Tässä tärkeään rooliin nousee uusiutumattomien materiaalien pitäminen kierrossa mahdollisimman pitkään.

Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista

Sitran toimeksiannosta toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälkeä. Selvitys avaa rakennusmateriaalien ja lämmitysratkaisujen merkitystä osana rakentamisen kokonaisuutta.

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus

Tutkimusraportti tarjoaa ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville.

Lämpöä varaavat rakenteet säästävät energiaa

Terminen massa kuvaa rakennusmateriaalin kykyä varastoida lämpöenergiaa ja tasoittaa lämpötilanvaihtelua. Ominaisuus vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiankulutukseen.

Kivirakentamisen ympäristopas

Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja. Oikeat materiaalivalinnat rakennusvaiheessa voivat vähentää rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren mittakaavassa.

Betonirakenteet ovat unohdettu hiilinielu

Tutkimuksen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa laiminlyöty hiilinielu. Betonin karbonatisoitumisen ansiosta suuri osa sementin valmistuksessa syntyvistä hiilidioksidipäästöistä kompensoituu materiaalin elinkaaren aikana.

MRA 55 § – ekologiset näkökohdat rakentamisessa

Maankäyttö- ja rakennusasetus täsmentää rakentaessa huomioonotettavat ekologiset näkökohdat. Asetus korostaa kestävää kokonaisuutta, käytönajan vaikutuksia sekä korjattavuutta ja vaihdettavuutta.