Ruotsalaistutkimus: Betoni- ja puurakenteiden ympäristövaikutuksissa ei merkittäviä eroja

Ruotsalainen tutkimus tarkastelee rakennusten energia- ja ympäristötehokkuutta osana laajempaa kestävän rakentamisen Positive footprint housing -yhteistyöhanketta.

Ruotsin tutkimusinstituutti RISEn elinkaariasiantuntijat arvioivat puu- ja betonirakenteisen rakennuksen ympäristövaikutuksia 100 vuoden aikajaksolla. Valitut rakenneratkaisut ovat betonielementti, paikallavalettu betoni sekä massiivipuu. Kaikkiin materiaaleihin kohdistuvat yhtäläiset vaatimukset koskien muun muassa kestävyyttä, paloturvallisuutta, ääneneristävyyttä ja energiankulutusta. Rakennuksilta vaaditaan sadan vuoden käyttöikää.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että betoni- ja puurakenteilla ei ole merkittävää eroa ympäristövaikutuksissa ja energiatehokkuudessa. Raportoidut erot ovat pienempiä kuin tutkimuksen virhemarginaali.

Tiedon puutteen vuoksi tutkimuksen ympäristöarviointi ei ota kantaa kantaviin rakenteisiin, ääneneristävyyteen, kosteuteen tai rakenteen terveyteen liittyviin ongelmiin, jotka saattavat johtaa kasvaneeseen ylläpitotarpeeseen tai rakennusosien korvaamiseen. Betonirakenne on kokemuksen ja standardien kautta mitoitettu kestämään sata vuotta, kun taas puun kohdalla vastaavaa mitoitusta ei ole, minkä vuoksi tutkimus sisältää olettamia.

Betonirakenteiden ympäristövaikutuksia voidaan tutkimuksen mukaan pienentää jopa yli 30% betonin reseptiikalla sekä materiaalin käytön optimoinnilla. Puurakenteita voidaan parantaa kehittämällä ja dokumentoidusti takaamalla materiaalille pitkän aikavälin käyttäytymistä suhteessa toiminnallisiin vaatimuksiin.

Ruotsalainen Positive footprint housing -yhteistyöhanke tarkastelee ja kehittää kestävän rakentamisen ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Se on tuottanut useita pilotoivia tutkimustuloksia vuodesta 2013 lähtien. Kansallisen tutkimushankkeen taustalla ovat rakennusalan yhteenliittymä Riksbyggen, julkishallinto sekä joukko alan tieteentekijöitä.

Tutustu tutkimukseen (ruotsiksi, raportissa tiivistelmä myös englanniksi)

Lue lisää tutkimuksesta: Social Sustainability in Residential Solutions – A Swedish Case