Ympäristöministeriö: raportti asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnasta

Ympäristöministeriön raportin mukaan asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjauksiin käytetään vuosittain noin 400 miljoonaa euroa.

Ympäristöministeriö teetti vuosina 2015-2016 selvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa kuva tämänhetkisestä asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnasta sekä kartoittaa asuinrakennusten korjaustarvetta vuosina 2006-2035. Selvitystyötä varten toteutettiin tutkimus VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tiedonhankintaan osallistui Tampereen, Hämeen sekä Oulun ammattikorkeakoulujen opiskelijoita.

Raportin mukaan asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjauksiin käytetään vuosittain noin 400 miljoonaa euroa. Omakotitalojen korjauksiin kuluu tästä summasta noin puolet, 40 prosenttia asuinkerrostalojen korjauksiin ja 10 prosenttia rivitalojen korjauksiin.

Valtioneuvoston asettamilla työ- ja tutkimusryhmillä, selvitysmiehillä sekä erilaisilla toimenpideohjelmilla samoin kuin kosteusvauriota ehkäisevillä kampanjoilla on pyritty ratkaisemaan ja vähentämään ongelmia. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, onko näillä edellä mainituilla panostuksilla onnistuttu vähentämään kosteusvaurioita. Raportin mukaan vakavat rakenteelliset vauriot on saatu näillä toimilla vähenemään. Noin joka toisessa tapauksessa kosteusvaurion aiheuttama vahinko olisi voitu joko estää tai kosteusvaurion aiheuttamia vahinkoja olisi voitu vähentää oikealla käytöllä ja kunnossapidolla.

Lue koko raportti tästä >>