Näin suunnittelet ympäristöystävällisen kivitalon

Mitä valintoja joudutaan pohtimaan asuinkerrostaloja rakentaessa? Betoniteollisuuden teettämä raportti tarkastelee muun muassa kerrostalojen ympäristötehokkuuteen liittyviä valintoja.


Betoniteollisuuden teettämän raportin tarkoitus on tuoda ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa kivitaloja suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille. Rakennuksen ympäristötehokkuutta tarkastellaan tässä rakennuksen elinkaaren hiilipäästöjen, eli hiilijalanjäljen kautta. Tässä raportissa keskitytään erityisesti niihin valintoihin ja vaihtoehtoihin, joita asuinkerrostaloja rakentaessa joudutaan pohtimaan.

Elinkaaren hiilijalanjälki soveltuu rakentamisen ympäristötehokkuuden mittariksi, sillä sen avulla rakentamis- ja käyttövaihetta voidaan tarkastella samalla mittarilla. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi tärkeä osa yhteiskunnallista poliittista ohjausta. Hiilijalanjälki korreloi positiivisesti muiden ympäristövaikutusluokkien kanssa, joten se antaa suuntaa myös laajemmista ympäristövaikutuksista.

Tässä raportissa keskitytään tapoihin, joilla betonista ja tiilestä voidaan rakentaa entistä ympäristötehokkaampia asuinrakennuksia. Raportti ei pyri asettamaan eri rakennusmateriaaleja järjestykseen niiden ympäristösuorituskyvyn perusteella. Tässä raportissa käydään läpi betonin ja tiilen ympäristöominaisuuksia erityisesti asuinkerrostaloissa.

dokumentti-ikoni_78x100Raportti: Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu ja toteutus