Tasapuolinen kohtelu kaavoituksessa

Asemakaavan tarkoitus on rakentamisen ohjaaminen ja alueiden käytön järjestäminen yhdyskunnan ja asukkaiden etujen mukaisesti mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Asemakaavan laatimisella tavoitellaan suunnittelemattoman rakentamisen epäkohtien torjumista. Asemakaava on laadittava maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaisesti.

Rakennussuunnittelun ratkaisuja rajoittavia asemakaavamääräyksiä on pidetty kilpailua rajoittavina. Tällaisia määräyksiä ovat esimerkiksi lämmitysmuotoa tai päärakennusmateriaalia koskevat asemakaavamääräykset. Toiminnallinen asemakaavamääräys voisi ratkaista tämänkin ongelman, eli kaavassa määritettäisiin ja merkittäisiin tavoitetason asettamisesta suunnitteluratkaisua yksilöimättä.

Asemakaavan roolin ja päästöohjausmahdollisuuksien selkeyttämiseksi tarvittaisiinkin asemakaavoitusta koskevan ohjeistuksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain täsmentämistä erityisesti kaavamääräysten asettamisen osalta.

Mahdollisia päästövaikutuksia pienentäviä asemakaavaratkaisuja voisivat olla esimerkiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, uusiutuvan lähienergian hyödyntäminen sekä jo mainitut toiminnalliset asemakaavamääräykset.

dokumentti-ikoni_78x100Varatuomari, Oikeustieteen tohtori Olavi Syrjäsen asiantuntijalausunto: Lainmukaisen asemakaavan laatimisperusteista ja kaavoittajan harkintavallasta asemakaavan sisältöä määriteltäessä.