Sitran raportissa oikeita rakennuspalikoita

Kansanvallan ”peruskorjauksen” tarve on ilmeinen: äänestysaktiivisuus on laskenut, luottamus poliittisen järjestelmän instituutioihin on heikentynyt ja pitkän aikavälin näkymän sijaan katse on useimmiten maksimissaan yksittäisen hallituskauden neljässä vuodessa.