Asukas maksaa rakennuksen tuoteselosteen, mutta kuka sitä käyttää?

Ympäristöministeriö käynnistää tiedonkeruuhankkeen, joka tähtää rakennusten tuoteselosteen luomiseen. Ministeriössä ongelmana nähdään se, että yksittäisen rakennuksen sisältämistä materiaaleista ja niiden määristä on nykyisin vain vähän ”yleistä tietoa”.

Blogi | Jussi Mattila 22.8.2018

Erityisiksi taustamotiiveiksi mainitaan terveys- ja kierrätyssyyt. Sisäilmahuolet ja toisaalta halu kierrättää materiaaleja entistä enemmän uusiokäyttöön perustelevat puuhamiesten mielestä hanketta. Näistä helposti kannatettavista tavoitteista huolimatta hanke herättää kuitenkin paljon enemmän kysymyksiä, kuin antaa vastauksia. Sääntely kun huolellisesti valmisteltuna ja ajateltuna on toki hyödyllistä, mutta voi esimerkiksi liiallisen yksityiskohtaisuuden myötä helposti kangistua myös rasitteeksi.

Ensinnäkin on selvää, että asukas luonnollisesti lopulta maksaa tuoteselosteen. Sen sijaan se kuinka paljon tämä lisäkustannus olisi, riippuu vaadittujen tietojen yksityiskohtaisuuden tasosta, josta ministeriö ei ole tarkemmin puhunut. Toinen avoin kysymys on se mihin tietoa käytetään. Tavoitteina sisäilman parantaminen ja kierrätyksen lisääminen ovat hyviä, mutta miten tuoteseloste edistää näitä tavoitteita? Sisäilma esimerkiksi on materiaalineutraali kysymys, johon vaikutetaan eniten rakennuksen käytönaikaisin toimenpitein. Suomessa myös ohjataan jo nykyään terveelliseen rakentamiseen säädöksillä, jotka sisältävät vaatimuksia niin tuotteille kuin niiden sisältämille aineillekin.

Tärkeä kysymys koskee myös hankkeen konkreettista toteuttamista. Tuotteet eivät ole selvillä vielä lupavaiheessa. Millainen lisäkuormitus tuoteselosteen kokoamisesta ja valvonnasta tulisi rakennusvalvonnalle, johon jo nykyisellään kohdistuu kovia paineita? Toisaalta mikä lisäarvo ehdotuksella on verrattuna Rakennustiedon RT tuotetietoon, jolla voi jo nyt laatia rakennushankkeen aikana rakennuksen tuoteselosteen? Mattimeikäläisen ihmettelyn voisi puolestaan pelkistää kysymykseen kotirempasta: kuka keräisi ja mitä tietoa, mihin tieto tallennettaisiin ja miten sitä käytettäisiin?

Rakennusten tuoteseloste vaikuttaa näiden hyvin vaillinaisten tietojen – mikä jo sinällään kertoo hieman haparoivasta valmistelusta – valossa idealta, joka on karannut suunnittelupöydältä ilman asiallista vuoropuhelua esimerkiksi toimialan kanssa. Edellä luetellut kysymykset olisi hyvin voitu miettiä etukäteen yhdessä, jotta ministeriön varsin arvovaltainen ulostulo ei nähdyllä tavalla lisäisi epävarmuutta aiotun luottamuksen sijaan. Nyt hankkeen huolellinen arviointi jää odottamaan lisätietoja.