Faktojen takana

Kivifaktaa äänenkantajina toimivat Tiina Kaskiaro Rakennustuoteteollisuus ry:stä ja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä. He puolustavat hyvää rakentamista, reilua kilpailua ja toimialan suomalaisia työpaikkoja.

Tietoa kivirakentamisesta ja hyvistä ratkaisuista päättäjille!

Sisäilma vaikuttaa monin tavoin ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.

Itsenäisen Suomen kasvua ja kehitystä kuvaavat kivirakennukset.

Sementintuotannon päästöt vähenevät merkittävästi uuden investoinnin myötä

Finnsementti investoi 12 miljoonaa euroa uuden masuunikuonan jauhatuslaitoksen rakentamiseen Raahessa. Kyseessä on merkittävä investointi, jolla edistetään kiertotaloutta ja pienennetään sementintuotannon hiilidioksidipäästöjä.

Tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit

Rakennusten julkisivun kosteusrasituksen minimointi sekä kosteuskuormaa kestävät materiaalit ja ratkaisut ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä asemassa.

Betoniukotko muutoksen vastustajia?

Rakennusmateriaalivalinnoilla ei ole suoraa yhteyttä rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Rakennusten hiilijalanjäljen määrittämisessä oltava tarkkana

Toimialan ja julkisen sektorin tiiviillä yhteistyöllä saadaan varmasti aikaan kestävää, fiksua sääntelyä, joka tukee sekä innovaatioita että päästövähennyksiä.

Concretesolution.fi-sivusto kertoo, miten betonirakentaminen vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

Betonirakenteet ovat suuri ja unohdettu hiilinielu. Tutustu Betoniteollisuus ry:n toteuttamaan CO2ncrete Solution -projektiin, jossa keskitytään hiilidioksidin sitoutumiseen betonirakenteissa.

Luetuimmat