Tarinaa kivestä

Suomi on tehty kivestä. Kiviainespohjainen rakentaminen on ollut rakennetun ympäristön valinta. Se on sitä myös tulevaisuudessa kestävänä, turvallisena, innovaatioita mahdollistavana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona.

Suomalainen kivirakentaminen työllistää tuhansia ihmisiä ympäri Suomen. Alan yrityksillä on suuri merkitys kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä. Kaikkien kivirakentamisen ja kiviainespohjaisten materiaalien ratkaisujen taustalla ovat kuitenkin ihmiset. Niin alan rautaiset ammattilaiset kuin me kaikki suomalaiset, jotka heidän työnsä tuloksista nautimme ja arjessa hyödynnämme.

Tarinaa kivestä kokoaa yhteen viisi erilaista näkökulmaa kiviainespohjaiseen rakentamiseen.

  • KIVIRAKENTAMINEN TUTUKSI – Tutustu kivirakentamisen materiaaleihin, alan ammattilaisiin sekä monipuolisiin kohteisiin (2024)
  • SUOMEA ASUMASSA – Kivirakentamisen ratkaisuja asukkaan näkökulmasta (2022)
  • VASTUULLISESTI KIVESTÄ – Kivirakentaminen on vastuullista rakentamista nyt ja tulevaisuudessa (2021)
  • SUOMEA RAKENTAMASSA – Kaikkien kivirakentamisen ratkaisujen taustalla on työtä ja tekijöitä (2020)
  • HUOMISEN SUOMI – Kivi tuottaa tulevaisuuden rakentamisen innovaatioita (2019)
  • SUOMEN MATKASSA – Itsenäisen Suomen kasvua ja kehitystä kuvaavat kivirakennukset (2018)