Näkemyksemme

Kivifaktaa on ääni hyvälle rakentamiselle. Me puolustamme reilua kilpailua ja toimialan suomalaisia työpaikkoja. Edustamme kiviainespohjaista rakentamista.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 19.2.2018

Ihmisen toiminnan ja ympäristön välistä tasapainoa haettaessa käytämme puheenvuoroja kestävästä rakentamisesta. Valinnat on tehtävä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuen.

Kivirakentajien tavoitteet, joita me edistämme:

  • Reilulla kilpailulla kohti yhteisiä tavoitteita
  • Kestävää kasvua kiertotaloudesta
  • Koko elinkaari ympäristövaikutusten tarkasteluun
  • Kotimaista kiveä ja sinivalkoisia työpaikkoja
  • Fiksulla sääntelyllä kohtuuhintaista asumista

Kaupungistuminen pitää rakentamisen yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä. Talouden ja yhteiskunnan kehityksen edellytyksenä rakentaminen on yhteinen asiamme. Uskomme kilpailuun ja markkinoihin uusien innovaatioiden ja elämysten mahdollistajina.

Käymme vuoropuhelua laajasti erilaisten toimijoiden kanssa. Päätöksentekijöistä rakennusten käyttäjiin, tutkijoista yritysmaailman tekijöihin. Dialogista kasvaa muutos. Aina tiukasti faktoihin tukeutuen.

Kivifaktaa pitää huolen siitä, että kotejamme, koulujamme, työpaikkojamme sekä yhteiskunnan verisuonistoa eli infrastruktuuria synnyttävä rakentaminen pysyy keskusteluagendalla.

Suomi on tehty kivestä. Kiviainespohjainen rakentaminen on ollut rakennetun ympäristön valinta. Se on sitä myös tulevaisuudessa kestävänä, innovaatioita mahdollistavana ja kustannustehokkaana vaihtoehtona. Jatkamme siitä, mihin luonto lopetti.