Asumisen pitää olla kaupunkisuunnittelun lähtökohta

Kaupunkisuunnittelua ja kaupunkiympäristöä pitäisi ajatella ensisijaisesti asukkaiden näkökulmasta, sanoo asuntosuunnittelun professori Hannu Huttunen.

Artikkeli | Hannu Huttunen 11.12.2018

Nykyisin ollaan kiinnostuneita tekemään suurmittakaavaista kaupunkia, vaikka kaupunkisuunnittelua ja kaupunkiympäristöä pitäisi ajatella ensisijaisesti asukkaiden näkökulmasta.

Hannu Huttusen mielestä Helsingin erityisvoima on sen perinteinen pikkukaupunkimaisuus ja horisontaalisuus.

– Korkeiden rakennusten vaikutus Helsingin kaupunkikuvaan ja horisonttiin tulee olemaan dramaattinen. Asumisen näkökulmasta ei korkeaa rakentamista tarvita.

– Kestävien ratkaisujen merkitys kaupunkisuunnittelussa kasvaa. Rakennussuunnittelua ei voi tehdä kestävästi ellei maankäyttö ja kaavoitus sitä tue. Ekologisuuden rinnalla erityisesti sosiaalisen kestävyyden merkitys kasvaa. Asuinalueen pitää tarjota ihmisille mahdollisuus asua ja elää kestävästi.

ARK-house arkkitehdit suunnittelee asuntoja Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Helsingin kaupungin asuntotuotannon hankkeen laajuus on 18 500 kem2, josta 700 kem2 on liiketilaa. Asuntojakauma on monipuolinen ja tarjolla on sekä vuokra- että omistusasuntoja.

Kruunuvuorenrannan kohteen julkisivut tullaan muuraamaan tiilestä ja suunnittelun aikana on tutkittu tiilen mahdollisuuksia kuten monissa alueen muissakin kohteissa.

– Tiili on hieno materiaali. Olen aina hämmästellyt tiilen kestävyyttä. Ensimmäinen itse suunnittelemani asuntokohde valmistui vuonna 1999 ja tiiliset julkisivut ovat käytännössä edelleen kuin vasta muuratut.

Lue lisää: artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Kivestä muuraamalla 2/2018 -lehdessä.