Betoni – hiljainen mahdollistaja

Vuoden Betonirakenne -palkintoa valittaessa ei tällä kertaa keskusteltu varsinaisesti betonipinnoista, ulkonäkökysymyksistä ja arkkitehtuurista tai edes rakennetekniikasta. Palkittu Raide-Jokeri vei pisteet kotiin hankkeen yhteiskunnallisella vaikuttavuudella sekä betonin merkittävyydellä.

Blogi | Jussi Mattila 26.1.2024

Vuoden Betonirakenne -palkittavan valinnan perusteina ovat usein rakenteen tai rakennuksen arkkitehtoniset arvot kuten kohteen näyttävyys ja veistoksellisuus sekä erityisesti puhdasvalupinnoissa onnistuminen ja muu betonityön visuaalinen laatu. Myös rakennetekninen oivaltavuus on voinut olla palkintoperusteena, kuten myös betonirakenteiden näyttävä raffius, tosin nämä eivät kylläkään yksin taitaisi yltää palkintoon saakka.

Tällä kertaa, tuomariston valitessa Vuoden Betonirakenteeksi Raide-Jokerin, ei juurikaan keskusteltu betonipinnoista tai ulkonäkökysymyksistä ylipäätään, tai edes rakennetekniikasta. Tuomariston vaa’assa painoi eniten hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja betonin merkittävä rooli.

Vuoden Betonirakenne -kilpailun tuomaristo näki, että Raide-Jokerissa toteutetun mittavan betonirakentamisen myötä saavutettu yhteiskunnallinen vaikutus oli ykköspalkinnon arvoista. Tuomariston mielestä raideinfran onnistunut sovittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on pohjautunut nimenomaan laajamittaiseen betonin käyttöön ja oleelliselta osin myös aiemmin rakennettujen betonirakenteiden hyvään muuntojoustavuuteen. Tuomaristo halusi palkinnon kautta nostaa esille sitä, miten oleellinen merkitys betonilla on yhdyskuntarakentamisessa yleensäkin.

Raide-Jokeri -hankkeessa on rakennettiin yhteensä 11 uutta siltaa ja korjattiin tai levennettiin 9 siltaa. Lisäksi tehtiin laajamittaisia paalutuksia ja paalulaattaa useisiin kohteisiin. Betonisia tukimuureja linjan varrelle rakennettiin yhteensä 17 kohtaan. Ilman niitä raidelinjaa olisi tuskin ollut mahdollista sovittaa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Huopalahden aseman alikulkua levennettiin pikaraitioliikenteelle sopivaksi, mikä edellytti merkittävää betonirakentamista. Huomionarvioisia betonirakenteita ovat myös Patterimäen kalliotunnelin betoniset jatkeet. Varikkotiellä jouduttiin toteuttamaan niin ikään merkittäviä betonirakenteita, koska metron syöttöraidesillan perustuksia ei voinut rasittaa uusilla rakenteilla. Siksi metroradan paalukenttien yli rakennettiin uusi maanalainen silta.

Harva Raide-Jokerin palveluista nauttiva matkustaja huomaa, miten koko hanke on mahdollistunut betonirakentamisen kautta. Ilman betonia pikaraitiolinjaa liikennöitäisiin edelleen kumipyörillä ympäristöä paljon runsaammin kuormittaen ja matkustajia heikommin palvellen. Betonirakentajat kuitenkin tietävät, mikä betonirakentamisen rooli näissä hankkeissa on – kuten rakentamisessa monesti muulloinkin. Itsestään suurta numeroa tekemätön, hiljainen mahdollistaja.