Betoni pientaloissa – näkökulmia rakentamiseen

Betonin käyttö pientalorakentamisessa on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina. Betoni on erityisen suosittua tällä hetkellä sisätiloissa, kuten lattioissa ja kalusteissa. Kivirakenteiset pientalot ovat kosteusturvallisia, palamattomia ja kestäviä. 

Artikkeli | Pentti Lumme 20.11.2018

Monet pientalon rakentajat ovat viime vuosina päätyneet betonista tehtyyn ratkaisuun omissa kohteissaan. Betonielementtiratkaisuissa rakentaja arvostaa rakennuksen rungon nopeaa pystytystä. Vesikaton ja vedeneristyksen asennus onkin hitaampi työvaihe kuin betonirungon asennus.

Pientalojen perustukset ja mahdolliset kellarirakenteet tehdään yhä useasti paikalla valettuina. Oleellisin syy tähän lienee se, että myös pientalosektorille on tarjolla paikallavalu-urakointia, jossa asiakas saa betonirakenteet valmiina kaikkine työvaiheineen. Pientalojen runkojakin valetaan joskus paikalla, mutta tämä menettely ei ole vielä kovin yleistä, koska tälle sektorille ei ole ollut riittävästi urakointitarjontaa. Myös suunnittelun ja toteutuksen ohjaukseen
kaivataan osaavia resursseja.

Pientalon kantavan rungon valun toteutukseen on tarjolla helposti käytettäviä keveitä valmismuottijärjestelmiä, kuten muun muassa Peri Suomi Oy:n Duo-järjestelmä. Raudoituksen systematisointi/elementointi ja kuitubetonin
käyttö pientalojen rakenteiden valuissa voisivat osaltaan lisätä paikallavalun yleistymistä pientalojen rungoissa.

Vastaako tarjonta kysyntään?

Kun rakentaja on valinnut betonin pientalon runkomateriaaliksi, hankkeen eteneminen vaatii rakentajalta ylimääräistä ponnistusta viedä projekti toteutusvaiheeseen. Betoniteollisuuden tuotantoprosessi ei ole ensisijaisesti kehitetty pientalorakentamiseen ja pientalokohteen elementtitoimituksiin. Etenkin hyvässä suhdannetilanteessa
runkotoimituksen tarjouksen antajia saattaa olla niukasti. Tilaukset olisi hyvä tehdä pitkällä ennakolla ennen rakentamisen aloitusta.

Pienrakentajan asiantuntemus ei useinkaan riitä rakenneratkaisujen suunnitteluun, järjestelmien vertailuun ja ei etenkään väri- tai muiden erikoismassojen valintaan. Pientalojen rakentamisen yleisin aika, kesä, on myös  betonitoimitusten vilkkainta aikaa ja se saattaa aiheuttaa yllätyksiä työmaa-aikatauluihin. Pientaloissa tarvittavat paikallavalut pyritään tehtaiden toimesta usein ohjaamaan lauantaipäiviin, jolloin isompien työmaiden toimituksia
on harvemmin käynnissä.

Puhdasvalubetonilattioiden kysyntä on kasvanut merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana ja niitä halutaan usein myös pientaloihin. Tällaisen lattian onnistunut toteutus on monen tekijän summa. Lattian alusta on oltava mahdollisimman tasainen, raudoituksen on pystyttävä hallitsemaan betonissa esiintyvät jännitykset, betonin tulisi olla mahdollisimman vähän kutistuvaa ja valuolosuhteet ja jälkihoito tulisi hallita. Erittäin tärkeää on että valutyön suorittaja on tämän erikoistyön hallitseva ammattilainen. Pientalojen lattioiden valua tarjoavia urakoitsijoita ei myöskään ole useita tarjolla.

Tekniikan lisensiaatti Pentti Lummen artikkeli on julkaistu Betoni-lehdessä nro 3/2018. Lue juttu kokonaisuudessaan lehden sivuilta 60-67.