Betoniteollisuus ja Puolustusvoimat sopivat ylijäämäbetonin hyödyntämisestä maanpuolustuskäytössä

Betoniteollisuus on kehittänyt yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa uuden Puolustusvoimien käyttöön tarkoitetun betonituotteen, PV-Betonimoduulin.

Artikkeli | Jussi Mattila 9.3.2021

PV-Betonimoduuli on moduulirakenteinen ja ulkoisesti yksinkertainen komponentti, joka soveltuu silti monipuolisesti ja joustavasti monenlaiseen valmiusrakentamiseen, eli poikkeusoloissa tehtävään erilaisten suojarakennelmien toteuttamiseen Puolustusvoimien joukoille ja materiaalille. Perusmoduulit ovat ulkomitoiltaan 1200×600×600 mm ja painavat noin tonnin. Lisäksi tehdään päätylimityksissä käytettäviä ”puolikkaita”, joiden pituus ja paino ovat puolet näistä. Moduulit ovat siis työkoneilla käsiteltävää kokoa.

PV-Betonimoduulin valmistus perustuu betoniteollisuudessa syntyvän ylijäämäbetonin hyödyntämiseen. Tuotteeseen käytetään ainoastaan muuten hukkaan menevää betonia, kuten elementtitehtaiden valuista yli jäävää betonimassaa sekä työmaille toimitettavista valmisbetonitoimituksista palautuvia loppueriä.

PV-Betonimoduuli tuottaa hyötyä molemmille sopimusosapuolille

Muutoin murskeeksi menevälle betonille on PV-Betonimoduulin myötä löydetty merkittävän volyymin uusiokäyttökohde. Tuote on luoteeltaan sellainen, että sen valmistamiseen voidaan käyttää kaikki lujuusluokiteltu valettavissa oleva betoniylijäämä. Ylijäämäbetonin ohjaaminen PV-Betonimoduulien valmistamiseen pienentää betoniteollisuuden ylijäämästä syntyviä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Tämän ansiosta PV-Betonimoduuleja voidaan toimittaa Puolustusvoimille edulliseen hintaan verrattuna varta vasten valmistettuihin betonimoduuleihin.

Tehdyssä laajamittaisissa testeissä PV-Betonimoduuli on osoittautunut monipuoliseksi, joustavaksi ja tehokkaaksi tavaksi toteuttaa Puolustusvoimien vaatimukset täyttäviä suojarakennelmia.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja betoniteollisuutta edustavan Betonia Oy:n välille solmittu sopimus käsittää useiden kymmenien tuhansien PV-Betonimoduulien toimittamisen Puolustusvoimien käyttöön vuosina 2020–2024. Sopimuksen arvo on enintään kaksi miljoonaa euroa.

PV-Betonimoduulien valmistus on käynnistynyt viidessä Betoniteollisuus ry:n jäsenliikkeessä, käsittäen huomattavasti suuremman määrän valmistavia tehtaita. Betoniteollisuuden ja Puolustusvoimien yhteisenä tavoitteena on luoda valmistukseen mahdollisimman laaja valtakunnallinen toimittajaverkosto.