BY-vähähiilisyysluokitus on menetelmä betonin CO2-päästöjen vähentämisen ilmoittamiseksi

Suomen Betoniyhdistys ry on kehittänyt kansainvälisestikin tarkasteltuna uraauurtavan ja edistyksellisen betonia koskevan BY-vähähiilisyysluokituksen ja siihen liittyvän hiilipäästölaskurin.

Artikkeli | Tia Härkönen 22.6.2022

BY-vähähiilisyysluokitus on vapaaehtoinen, kansallinen luokitus betonin CO2-päästöjen ilmoittamiseksi. Sen tarkoituksena on luoda alalle tuotemerkeistä riippumaton, yhtenäinen tapa kuvata erilaisia vähähiilisempiä betonilaatuja. Betonin lujuusluokkien kanssa analoginen päästöluokitus helpottaa vähähiilisten betonien määrittelyä rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Luokituksen perimmäisenä tavoitteena on vähentää betonin valmistuksen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

Luokituksen avulla tilaajat tai suunnittelijat voivat valita kohteessa käytettäville betoneille haluamansa hiilipäästötason viittaamatta tuotenimiin tai valmistajiin. Verifioidun vähähiilisyyslaskurin avulla betonin valmistajat voivat osoittaa valmisbetonin tai elementeissä käytettävien betoneiden päästöarvon ja -luokan. Laskuri tulostaa todistuksen käytettävän betonin hiilipäästöstä ja sen vähähiilisyysluokasta.

Luokitusta voidaan soveltaa alkuvaiheessa yhteensä 16:lle eri betonityypille. Näistä kuusi on tavanomaisia eri lujuusluokkien rakennebetoneita, neljä tavanomaiseen ulkokäyttöön tarkoitettuja lisähuokostettuja betoneita ja kuusi infrarakentamisessa käytettäviä pakkassuolakestäviä eli niin sanottuja P-lukubetoneita.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä on ensisijaisen tärkeää, ja päästövähennysten osalta rakennusalalla on merkittävästi säästöpotentiaalia. Lähitulevaisuudessa rakennusalan päästöjen vähentämistä kirittävät erityisesti uudisrakennusten päästörajoitukset sekä myös päästökaupan aiheuttamat kustannukset. Myöskään tulevan EU:n taksonomian vaikutuksia rakentamisen hiilidioksidipäästöihin ei voi vähätellä.