Consolis Parma julkaisi oman PARMA Concrete Care -vastuullisuusohjelmansa

Consolis Parma on julkaissut huhtikuun alussa PARMA Concrete Care -vastuullisuusohjelman, joka kattaa koko elinkaariviisaan ja kestävän betonirakentamisen arvoketjun innovatiivisista valmistusteknologioista ja vähähiilisistä tuotteista sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen.

Artikkeli | Tia Härkönen 12.4.2021

Consolis Parman juuri julkaistu ohjelma pitää sisällään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden. Erityisesti ympäristöasiat korostuvat vastuullisuusohjelmassa Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

”Kestävä, turvallinen, teknologiaa kattavasti hyödyntävä ja vähähiilinen betonirakentaminen perustuu konkreettisiin tekoihin ja avoimuuteen. Vastuullisuusohjelmamme koostuu toimialallemme ja koko yhteiskunnalle tärkeistä teemoista sekä yhtiötasolla asettamistamme tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi”, kertoo toimitusjohtaja Hannu Tuukkala.

”Taloudesta ja omasta henkilöstöstä huolehtiminen toimivat perustana vastuulliselle liiketoiminnalle. Ympäristövastuullisuuteen liittyvät asiat ovat kehitystoimintamme keskiössä. Rakennusteollisuuden vähähiilisyyden tiekartta antaa raamit toimialan päästöjen vähentämiselle, joiden pohjalta olemme asettaneet omat kunnianhimoiset tavoitteemme”, hän jatkaa.

Viisi prosenttia pois päästöistä joka vuosi

Consolis Parman kokonaispäästöt muodostuvat valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista, kuljetuksista ja energiankäytöstä. Yhtiön kestävän kehityksen strategiassa asetettu 5 % vuotuinen päästöleikkaustavoite vaatii tekoja jokaisella osa-alueella.

”Jatkamme pitkäjänteistä työtä päästöjen vähentämiseksi ja vastuullisuusohjelmamme ympäristöraportoinnissa kerromme avoimesti tavoitteistamme ja saavutuksistamme. Isossa kuvassa materiaalitehokkuus, vähähiiliset tuotteet ja ratkaisut näyttelevät pääosaa tässä savotassa”, avaa asiaa Consolis Parman vastuullisuudesta vastaava teknologiajohtaja Juha Rämö.

”Vuodenvaihteessa markkinoille tuomamme vähähiiliset ontelolaatat ovat ensimmäinen päänavauksemme kohti vähähiilisempää betonirakentamista. Tällä saralla tulemme lähiaikoina tuomaan markkinoille tuotteita ja ratkaisuja, joilla betonirakentamisen ympäristökuormituksia voidaan aidosti jo nyt leikata huomisen vaatimusten tasolle”, hän sanoo.

Consolis Parma on sitoutunut kansalliseen energiatehokkuussopimukseen ja jatkaa työtään energiankäyttönsä ympäristövaikutusten leikkaamiseksi. Yritys tekee jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti työtä energiankäytön tehostamiseksi ja tutkii uusia vaihtoehtoja energiantuotannon ja kuljetusten päästöjen vähentämiseksi.