Artikkelit

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat Suomeen kivirakennuksia

Eduskuntavaaleissa olevat ehdokkaat haluavat Suomeen kivirakennuksia. Tämä käy ilmi kivirakentajien tilaamasta ja Aula Researchin eduskuntapuolueiden eduskuntavaaliehdokkaille tekemästä kyselytutkimuksesta. Helmi-maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 486 eri puolueen ehdokasta vastausprosentin ollessa 33 %.

Vastanneista peräti 62 % haluaa, että tulevaisuudessa Suomessa rakennetaan enemmän tai vähintään yhtä paljon rakennuksia kivestä kuin nykyisin. Vain 29 % eli vähemmän kuin joka kolmas vastasi, että haluaa nykyistä vähemmän kivirakennuksia. Tuki työllisyydeltään merkitykselliselle alalle on poliitikkojen piirissä siis vahva.

Tutkimus paljastaa puolueiden välisiä eroja. Myönteisimmin kivirakentamiseen suhtautuvat perussuomalaiset, kokoomus sekä sosialidemokraatit, joiden ehdokkaista 69–77 % haluaa lisää tai vähintään nykyisen verran kivirakennuksia tulevaisuudessa. Kriittisimpiä ovat puolestaan vihreiden, keskustan ja vasemmistoliiton ehdokkaat.

Työllisyyden ja kasvun kannalta kivirakentamisen näki merkittäväksi 22 % vastaajista. Heidän mielestään toimialalla on vientipotentiaalia. 21 % näki kaiken rakentamisen – materiaalista riippumatta – luovan työpaikkoja ja talouskasvua. Avoimissa vastauksissa nousivat esille myös muun muassa reilu kilpailu ja materiaalineutraalius, materiaalin laatu sekä työvoiman ja raaka-aineiden kotimaisuus.

Suomalainen kivirakentaminen toimii poliittisen päätöksentekijän luomissa puitteissa. Siksi on ilahduttavaa huomata, että suuri osa päättäjistä näkee kivirakentamisen merkityksen Suomelle tärkeäksi. Niin näemme mekin, ja siksi meidän on yhteistyössä päättäjien kanssa jatkettava työtä entistä parempien toimintaolosuhteiden luomiseksi.

Jussi Mattila

Jussi Mattila

Olen Tampereella perheeni kanssa asuva utelias tutkijaluonne, ja toimin muun ohessa elinkaaritekniikan dosenttina Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajana pidän tärkeänä yhteiskunnan uudistamista terveen kilpailun keinoin sekä rakennusalan kaukonäköistä kehittämistä ja innovaatioita. Puhun ja kirjoitan monipuolisesti myös kestävästä rakentamisesta ja työturvallisuuden parantamisesta.

Työn ulkopuolella olen kiinnostunut omatoimirakentamisesta ja mökkeilystä sekä kuntoliikunnasta ja metsästyksestä.

Jätä kommentti

Kommenttisi*

Nimi*
Kotisivut

Sinua saattaa kiinnostaa
Suomi muuttuu rakennustyömaa kerrallaan
Tulevaisuuden betonia?
Rakentaminen nähdään kunnissa osana elinvoimatyötä
Betoni innostaa valokuvaamaan