Eduskuntavaalit ovat tärkeät kivirakentajille

Huhtikuussa 2019 Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Ympäri Suomea ehdokkaat kisaavat paikoista Arkadianmäelle seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Lakiasäätävänä elimenä eduskunta on erittäin tärkeä yhteistyökumppani kivirakentajille.

Blogi | Tiina Kaskiaro 23.10.2018

Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja työllisyyden kehitys ovat varmasti teemoja, joista puhutaan. Ne ovat myös teemoja, jotka kaikki kytkeytyvät vahvasti rakentamiseen. Toisin päin todeten, rakentaminen on osa ratkaisua, kun mietimme vastauksia päästöjen vähentämiseen, kestävään kaupunkikehitykseen sekä talouskasvun tukemiseen.

Poliittisissa puolueissa ja ministeriöissä valmistaudutaan jo kovaa vauhtia tuleviin vaaleihin. Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset ja muu valmistelu sekä toisaalta puolueiden oma ohjelmatyö luovat pohjaa vaaleja seuraaville hallitusohjelmaneuvotteluille. Uusia linjauksia edistää sitten eduskunnan luottamusta nauttiva uusi hallitus.

Kivirakentajien viestit vaaleihin valmistautuville toimijoille ovat selkeät:

• ohjataan sirpalemaisuuden sijaan kokonaisuutena rakennettua ympäristöä,
• kaavoitetaan monipuolisesti kohtuuhintaisen asumisen ja erilaisten asuintoiveiden varmistamiseksi
• uudistetaan sääntelyä innovaatioita ja reilua kilpailua tukevaksi ja
• minimoidaan rakentamisen päästöt aina koko rakennuksen elinkaarta tarkastelemalla.

Eduskuntavaalit ovat kansallisen toimintaympäristön kehityksen kannalta avainhetki. Vaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa määritellään politiikalla tavoitteet, joita sen jälkeen lähdetään toteuttamaan virkavalmistelulla ja parlamentaarisen prosessin mukaisesti.

Kivirakentajat haluavat olla tässä yhteisessä työssä vahvasti mukana. Pyrimme vaikuttamaan keskustelun painopisteisiin ja tarjoamaan ratkaisuja yhteisesti havaittuihin ongelmiin. Osaamisemme on käytössä myös vaalien välillä, kun uutta lainsäädäntöä varsinaisesti luodaan.

Uskomme vuoropuheluun ja yhteistyöhön yhteiskunnallisen kehityksen takeena. Kestävää sääntelyä syntyy dialogilla. Käännetään siis yhdessä kaikki tarvittavat kivet löytääksemme yhteisiä ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.