EPSI Rating 2021: Uudisasunnon ostajat antoivat huippuarviot rakennusliikkeille

Uudisasunnon ostajien asiakastyytyväisyyden vuotuisessa mittauksessa on jälleen saatu huipputulokset. Suomalainen asuntorakentaminen ylsi kirkkaasti toimialavertailun ykköseksi ja on kärjessä myös pohjoismaisessa vertailussa. Tyytyväisyyttä mittaa yrityksistä riippumaton EPSI Rating.

Artikkeli | Tia Härkönen 23.3.2022

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Uusimmassa tutkimuksessa uudisasuntorakentamisen indeksipisteiden kokonaiskeskiarvo oli 76,4. Se tarkoittaa, että asiakkaat ovat yrityksiin erittäin tyytyväisiä.

Toimialakohtaisessa vertailussa toiseksi tulleen telekommunikaatioalan pisteet olivat 73,1, joten ero rakennusalan eduksi oli selvä. Pohjoismaiden kaikista toimialoista vain Tanskan vahinkovakuutusala ylsi samoihin pisteisiin suomalaisen rakentamisen kanssa, kaikki muut jäivät reilulle takamatkalle.

Yritysten välisessä vertailussa voiton vei YIT, joka oli kärkipaikalla myös vuosi sitten. Kahden vuoden ajan pronssisijalla ollut Pohjola Rakennus ylsi kakkoseksi. Kolmanneksi tyytyväisimpiä asiakkaat ovat JM Suomessa, joka oli ensimmäistä kertaa mukana julkisessa vertailussa. Käytännössä kolmossijaa voi pitää jaettuna, sillä seuraaviksi sijoittuneet Peab ja Lujatalo olivat vain 0,1–0,2 indeksipisteen päässä JM:stä.

Koronapandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi asuntorakentamisen asiakastyytyväisyyteen. Se on yhä lähellä mittaushistorian lakipistettä: vuonna 2018 pisteitä kertyi 78,8.

EPSI Ratingin tutkimuksessa oli mukana niin uudisasunnon ostaneita kuin muutakin väestöä. Tulokset osoittavat, että omakohtainen ostokokemus nostaa merkittävästi tyytyväisyyttä ja luottamusta rakennusyrityksiä kohtaan, mutta yleisväestöstäkin reilusti yli puolet kertoo voivansa harkita uudisasunnon ostamista. Innokkaimpia ovat alle kolmikymppiset, joista 77 % ilmoittaa harkitsevansa asiaa.

Hyvällä viestinnällä parannetaan tyytyväisyyttä monella osa-alueella

Asunnon ostaneiden tyytyväisyyttä mitataan eri osa-alueilla. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat asunnon sijainti, pohjaratkaisun toimivuus, hinta ja varustetaso. Hieman yllättäen rakentamisprosessin ja materiaalien ympäristöystävällisyys sekä älykotiominaisuudet olivat listan häntäpäässä. Vastuullisuuden vaikutus asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin ollut viime vuosina kasvussa.

Aikataulussa pysyminen ja selkeä, avoin viestintä ovat erityisesti arvostettuja asioita.

”Asunnon luovuttaminen keskeneräisenä tai myöhässä on yleensä suurin sudenkuoppa. Avoimen ja ajantasaisen viestinnän avulla valetaan pohjaa luovutusprosessin onnistumiselle jo kauan ennen kuin avaimet siirtyvät asiakkaan käteen”, toteaa EPSI Rating Suomen maajohtaja Heidi Laitinen.

”Informointi ja asiakaspalvelu voivat pelastaa paljon, jos esimerkiksi aikataulusta ollaan jäämässä jälkeen. Asiakkaiden aikataulussa pysymisestä antamat erityisen matalat arviot tapaavat heijastua viestintään liittyviin arvioihin. On erittäin tärkeää pitää asiakas tietoisena mahdollisista muutoksista”, Laitinen jatkaa.

Tyytyväisyyden syyt vaihtelevat alueittain. Uudellamaalla arvostetaan eniten asunnon sijaintia hyvien liikenneyhteyksien varrella. Muualla tärkeämpää on asunnon muunneltavuus ja energiatehokkuus. Se että asunto on rakennettu omalle tontille arvioitiin erittäin tärkeäksi tekijäksi selvästi useimmin Uudellamaalla.

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisasuntorakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu kahdesta joukosta: suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2021 aikana (860 haastateltavaa) sekä yleisväestöstä (963 haastateltavaa). Haastateltavat on valittu satunnaisotannalla. Indeksi tuotetaan indeksipisteiden asteikolla 0–100: 0–60 on tyytymätön, 60–75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.