EPSI Rating: Uudisasuntorakentaminen pysyttelee toimialavertailun kärjessä

Vaikka rakentamisen mielikuva julkisessa keskustelussa ja lehtijutuissa tuodaan usein esiin sangen negatiivisessa valossa, on totuus uudisasunnon hankkineiden keskuudessa toinen. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyys uudisasuntorakentamiseen pysytteli toista vuotta peräkkäin kärkisijalla eri toimialojen välisessä vertailussa, kertoo EPSI Ratingin tutkimus.

Artikkeli | Tiina Kaskiaro 14.4.2020

Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyys uudisasuntorakentamiseen pysytteli toista vuotta peräkkäin kärkisijalla eri toimialojen välisessä vertailussa.
EPSI Ratingin vuosittain tekemä Uudisasuntorakentaminen -tutkimus tutkii rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mitkä tekijät niihin vaikuttavat. Tutkimuksessa selvitetään toimialan yhtiöiden imagoa, asiakkaiden odotuksia, tuote- ja palvelulaatua sekä vastinetta rahalle. Tulokset tuotetaan indeksipisteinä asteikolla 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

Tulokset käsittelevät vuonna 2019 uuden kerrostaloasunnon ostaneita. Asiakastyytyväisyysindeksi oli 77,7, mikä tarkoittaa erittäin hyvää tasoa.

Imago ja tuotelaatu merkittävimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät

Nyt neljättä kertaa tehdyssä uudisasuntorakentamisen tutkimuksessa oli tällä kertaa arvioitavana seitsemän suurimpaan lukeutuvan asuntorakentajan lisäksi ryhmä keskikokoisia ja pienempiä rakentajia. Tutkitut yritykset tuottivat valtaosan viime vuonna Suomessa valmistuneista vapaarahoitteisista kerrostaloasunnoista. Tulokset perustuvat asunnon ostaneiden kuluttajien puhelinhaastatteluihin.

Imago on edelleen rakennusyritysten tärkein asiakastyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Kun yritys koetaan imagoltaan luotettavaksi, asiakkaistaan huolta pitäväksi sekä myös yhteiskuntavastuulliseksi, ovat asiakkaat myös tyytyväisempiä.

Pohjaratkaisun toimivuus tärkeintä asiakkaille

Toisaalta tuotelaatu on noussut tärkeydessään hyvin monen rakennusyrityksen kohdalla. Muun muassa pohjaratkaisu, materiaalien laatu sekä aikataulujen pitävyys ovat nousseet edellisvuotta tärkeämmiksi.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös asunnonostajien prioriteetteja. Uudiskohteen ostaneet pitävät kaikkein tärkeimpänä tekijänä asunnon pohjaratkaisun toimivuutta (92,9 indeksipistettä). Myös asunnon materiaalivalinnat nousevat prioriteeteissa korkealle.

LISÄÄ AIHEESTA: