Hallitus vauhdittaa valtion tukemaa asuntorakentamista

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion tukeman asuntotuotannon määräaikaista lisäämistä. Tämä on toivoa luova uutinen koko rakentamisen toimialalle, ja linjatut toimet ovat myös kivirakentamisen tuoteteollisuuden näkökulmasta kannatettavia. Vaikka suhdanteet eivät käänny hetkessä ja haastavia aikoja on vielä edessä, on arvokasta, että hallitus kuulee alan näkemyksiä eikä jää toimettomaksi.

Blogi | Jussi Mattila 6.3.2024

Alkuvuosi on ollut rakentamisen toimialalla hiljainen, eikä uusilta konkurssiuutisilta ole vältytty. Alan heikko tilanne on koetellut ensi kädessä yrityksiä ja niiden työntekijöitä, mutta kokonaisuudessaan vaikutukset ovat huomattavasti laajempia ja heijastuvat koko yhteiskuntaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Jokainen konkurssi ja menetetty työpaikka nakertavat yhteistä hyvinvointiamme jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa. Jos asuntoaloitusten määrä pysyy matalalla, kaupunkeja uhkaa jo lähitulevaisuudessa asuntopula, jolla taas on monia ei-toivottuja vaikutuksia muun muassa työvoiman saatavuuteen ja talouskasvuun.

Rakentamisen toimiala on toistuvasti viestinyt poliittisille päättäjille alan syvenevistä haasteista. Tilannekuva on yhteinen ja hallitus on myös tarttunut ongelmiin: joitakin oikeansuuntaisia linjauksia tehtiin jo syksyn budjettiriihessä, ja tammikuun lopulla hallitus ja alan toimijat kokoontuivat pyöreän pöydän keskusteluun käsittelemään yhä heikentyneen tilanteen vaatimia uusia toimia.

Keskustelut ovat kantaneet hedelmää, sillä helmikuun loppupuolella tiedotettiin Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltavan valtion tukeman asuntotuotannon määräaikaista lisäämistä. Ministerivaliokunnan linjauksen mukaan valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuuksia korotettaisiin hallituksen vuoden 2024 ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä 1,5 miljardista eurosta 2,25 miljardiin euroon. Vuoden 2025 talousarvioesityksessä korkotukivaltuudeksi esitettäisiin 1,75 miljardia euroa.

Korkotukilainavaltuuden korotus yhdellä miljardilla eurolla mahdollistaa noin 5 000 asunnon lisäyksen asuntorakentamisen aloituksiin vuosina 2024-2025.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi myös, että asumisoikeusasuntojen korkotukilainapäätöksiä tehtäisiin vuoden 2025 loppuun asti syksyn 2023 budjettiriihessä päätetyn 31.12.2024 sijaan.

Nämä ovat hyviä ja toivoa luovia uutisia koko rakentamisen toimialalle, ja linjatut toimet ovat myös kivirakentamisen tuoteteollisuuden näkökulmasta kannatettavia. Vaikka suhdanteet eivät käänny hetkessä ja haastavia aikoja on varmasti vielä edessä, on arvokasta, että hallitus kuulee alan näkemyksiä eikä jää toimettomaksi.

Nähtäväksi jää, mihin kaavaillut toimet riittävät, mutta ainakin ne ovat askel eteenpäin. Yritykset tekevät parhaansa sinnitelläkseen vaikeassa tilanteessa, ja on tärkeää, ettei niitä jätetä yksin.