Hiilineutraali Suomi rakennetaan reilun kilpailun keinoin

Hallitus haluaa kasvattaa puurakentamisen määrää Suomessa merkittävästi. Mutta mihin hintaan ja millä vaikutuksilla se tapahtuu? Käytännössä puurakentamisen lisääminen ei vaikuta Suomen kasvihuonepäästöihin juuri millään lailla.

Blogi | Miikka Riionheimo 31.8.2020

Hallitus on useissa yhteyksissä tuonut esille haluaan vauhdittaa puurakentamista. Puun markkinaosuutta monikerrosrakentamisessa pyritään nostamaan merkittävästi, mahdollisesti jopa 45 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaisi nykyisen markkinaosuuden 20-kertaistumista. Hallituksen tuki puurakentamiselle näkyy mm. tuoreessa lisätalousarviossa puukerrostalojen käynnistysavustusten korottamisena sekä muina puurakentamista edistävinä toimina.

Näennäisesti puurakentamisen suosimisen taustalla ovat hallituksen ilmastotavoitteet ja pyrkimys vähähiiliseen rakentamiseen, mikä on toki kannatettavaa. Mutta minkä verran edellä mainittu 45 prosentin kasvu toteutuessaan vähentäisi Suomen kasvihuonepäästöjä? Käytännössä hyvin vähän – vain noin 0,3 %.

Päästövähennyksiä aidosti tavoiteltaessa tulisikin katseet suunnata toisaalle. Leikkaamalla betonin valmistuksessa käytettävän sementin päästöjä voidaan rakentamisen hiilijalanjälkeä pienentää monin verroin tehokkaammin ja edullisemmin kuin rakentamalla puusta. Tälle näkökulmalle on julkisessa keskustelussa ollut valitettavan huonosti sijaa.

Päästöjen leikkaamiseen on sementtiteollisuudella sekä halua että kykyä. Tämä tarkoittaa kuitenkin käyttökustannusten nousua ja mittavia pitkän tähtäimen investointeja, joiden tueksi tarvitaan jatkuvuutta ja luottamusta toimintaympäristöön. Tätä ei hallituksen politiikka nykyisellään tarjoa. Tarvittavia investointeja ei uskalleta käynnistää, jos valtiovalta toimillaan uhkaa vääristää kilpailua. Epävarmuus tulevaisuudesta on omiaan vähentämään alan innovatiivisuutta ja luontaista kehitystä.

Sementtiteollisuuden näkökulmasta tilanne onkin hankala. Otamme meihin kohdistuvat odotukset vakavasti ja tahdomme olla osa ratkaisua. Hallituksen vahva tuki yhdelle materiaalille vie kuitenkin maton tekemiemme toimenpiteiden alta ja käytännössä sulkee meidät pois markkinoilta.

Kannatamme vähähiilisyystavoitteiden asettamista ja haluamme olla mukana kilpailussa, jossa eri materiaalit tuovat parhaat ratkaisunsa suomalaisen yhteiskunnan käyttöön. Hiilineutraali Suomi on yhteinen tavoittemme, ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi päättäjien tulisi kannustaa kaikkia rakennusalan toimijoita hiilipäästöjä vähentäviin toimiin ja investointeihin.

Miikka Riionheimo
Toimitusjohtaja, Finnsementti

Äänessä

Miikka Riionheimo