Kestävää kaupungistumista kivirakentamisella

Tulevaisuuden kaupunkeja rakennettaessa on vastattava tulevaisuuden haasteisiin. Kivirakentaminen tukee kestävää kaupungistumista kierrätyksellä, kaupunkiestetiikalla, hyvällä sisäilmalla sekä kohtuuhintaisella asumisella.

Blogi | Tiina Kaskiaro 3.1.2020

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen trendi. Siitä puhutaan julkisuudessa usein ongelmien kautta, mutta pohjimmiltaan kyse on ihmisten halusta muuttaa kaukaa lähelle: lähelle palveluita ja työpaikkoja, lähelle uusia mahdollisuuksia ja unelmia, lähelle toisiaan. Kaupungeissa eletään ja asutaan tiiviisti, mutta samaan aikaan niistä löytyy jokaiselle tilaa omannäköisen elämän rakentamiseen.

Kaupunkeja on vaikea kuvitella ilman kivirakennuksia, ja kaupungistuminen nojaakin vahvasti kiviainespohjaiseen rakentamiseen. Materiaalina kivi on monikäyttöinen ja kestävä, ja laadukkaan, kohtuuhintaisen asumisen mahdollistajana se on vertaansa vailla. Kivestä syntyy koteja, jotka sopivat monenlaisiin elämäntilanteisiin ja mieltymyksiin: kerrostaloja ja pientaloja, betonia ja tiiltä, perinteistä ja modernia. Kaupunkiympäristöön viihtyisyyttä tuovat puistot ja viherkatot nojaavat nekin vahvasti kivipohjaisiin innovaatioihin.

Kivirakentaminen ei kaupungeissa rajoitu ainoastaan taloihin. Kivipohjaisista materiaaleista rakennetaan myös siltoja ja katuja sekä runsaasti maan alla näkymättömissä olevaa infraa – kaikkea sitä, jonka varassa arkemme toimii. Metro- ja huoltotunnelit sekä lämmön- ja vedenjakeluun liittyvät ratkaisut ovat hyviä esimerkkejä näistä.

Tulevaisuuden kaupunkeja rakennettaessa on vastattava tulevaisuuden haasteisiin. Viime kädessä myös ilmastonmuutoksen ratkaisut syntyvät kaupungeissa. Viisas, ympäristöä säästävä rakentaminen on kokonaisuus, joka pitää sisällään niin kiertotalouden ratkaisut kuin vähäpäästöiset innovaatiot. Näiden kehittäjänä kotimainen kivirakentaminen on jo pitkään tehnyt menestyksekästä työtä ja kehitys jatkuu.

Kivipohjaisista materiaaleista rakennetaan kestävää huomista.