Kivestä rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Kiertotalous on aikamme haaste ja mahdollisuus. Kaikki materiaalit tulisi pitää käytössä mahdollisimman pitkään: sekä niiden alkuperäisessä tarkoituksessa että sen jälkeen eri tavoin kierrätettyinä. Uudet kivirakentamisen innovaatiot kirittävät koko rakennusalaa ja viitoittavat suuntaa kohti yhä vähähiilisempää yhteiskuntaa.

Blogi | Tiina Kaskiaro 2.12.2019

Kiertotalous on aikamme haaste ja mahdollisuus. Se on koko yhteiskunnan läpileikkaava teema, jonka pohjana on tavoite jätteen määrän vähentämisestä. Kestävää tulevaisuutta rakennettaessa kaikki materiaalit tulisi pitää käytössä mahdollisimman pitkään, sekä niiden alkuperäisessä tarkoituksessa että sen jälkeen eri tavoin kierrätettyinä.

Kun puhutaan kierrättämisestä, harva tulee ensimmäisenä ajatelleeksi kivirakennuksia. Kuitenkin kivi kiertää, ja vieläpä erittäin tehokkaasti: nykyisin jo yli 80% kivirakentamisen materiaaleista on kierrätettävissä. Kivipohjainen rakentaminen käyttää vuosittain raaka-aineina yli 400.000 tonnia erilaisia kierrätyspohjaisia materiaaleja kuten masuunikuonaa ja lentotuhkaa. Itse asiassa kivipohjaista rakentamista voidaan hyvällä syyllä kutsua kiertotalouden edelläkävijäksi, sillä kiveä on kierrätetty rakentamisessa jo vuosikymmeniä – siis paljon ennen kuin kierrätys-termi tuli osaksi valtavirtaa.

Parasta mahdollista kiertotaloutta on tuotteiden käyttöiän maksimoiminen. Tässäkin suhteessa kivipohjaiset materiaalit ovat yksi ratkaisun avaimista. Tiili tiedetään kokemuksesta pitkäikäiseksi, ja betonirakenteiden käyttöiän suunnitteluun taas on tarjolla modernit työkalut, joiden avulla rakenteiden käyttöikä voidaan valita halutun mittaiseksi, jopa 100 tai 200 vuodeksi.

Kivirakennusten pitkä käyttöikä ei perustu pelkästään pitkään tekniseen kestävyyteen. Kivirakennukset ovat myös muuntojoustavia, mikä tarkoittaa sitä, että ne ovat yhteiskunnan muuttuessa sovellettavissa aina uusiin käyttötarkoituksiin. Tästä on lukuisia esimerkkejä: mainittakoon vaikkapa Helsingin yliopiston pääkirjastona toimiva upea Kaisa-talo Helsingin Kaisaniemessä. Vanha Pukevan tavaratalon runko voitiin historiaa kunnioittaen hyödyntää uuden näyttävän rakennuksen osana.

Betoni- ja tiilirakenteet kierrätetään käyttöikänsä päässä lähinnä materiaalina. Betoniteräkset erotellaan ja kivimateriaalista valmistetaan laadukasta CE-merkittyä kiviainesta. Parasta tässä kierrätystavassa on se, että karhealla ja lujittuvalla kierrätyskiviaineksella saadaan esimerkiksi tien runkoon vaadittu kantavuus noin kolmannesta pienemmällä materiaalimäärällä kuin perinteistä murskattua luonnon kiviainesta käytettäessä. Kierrätyskivi siis säästää itseään suuremman määrän luonnon kiviainesta.

Alalla on tehty ympäristötavoitteiden eteen pitkäjänteistä työtä, ja konkreettisia tuloksia on saavutettu. Niiden pohjalta on hyvä jatkaa kestävän huomisen rakentamista. Uudet kivirakentamisen innovaatiot kirittävät koko rakennusalaa ja viitoittavat suuntaa kohti yhä vähähiilisempää yhteiskuntaa.