Kivi kestää Suomen talvet – myös tulevaisuudessa

Kosteissa olosuhteissa talojen rakenteet ovat aiempaa kovemmalla koetuksella. On selvää, että rakennusten julkisivun kosteusrasituksen minimointi sekä kosteuskuormaa kestävät ratkaisut ovat tulevina vuosina entistä tärkeämmässä asemassa.

Blogi | Tiina Kaskiaro 31.1.2020

Kulunut märkä ja vetinen talvi on saanut suomalaiset havahtumaan ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien lieveilmiöiden todellisuuteen. Leutoja, kosteita talvia on odotettavissa myös tulevaisuudessa, ja samaan aikaan sään ääri-ilmiöiden ja paikallisten rankkasateiden ennustetaan yleistyvän.

Kosteissa olosuhteissa talojen rakenteet ovat aiempaa kovemmalla koetuksella. Aihetta käsitteli 24.1.2020 HS, joka nosti esiin muun muassa viistosateiden julkisivuille aiheuttaman rasituksen rajun kasvun. Rakennusalalle muuttuvat sääolosuhteet merkitsevät uusia haasteita.

HS:n jutussa asettiin kyseenalaiseksi osa totutuista julkisivuratkaisuista, osin kevein perustein. Juttuun haastateltujen Ideastructura Oy:n diplomi-insinööri Jukka Huttusen ja Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinhan mukaan betonikaan ei ole varma julkisivumateriaali, jos lisähuokostus tulee laiminlyödyksi. Epäilemättä näin on – eihän paraskaan vene pysy pinnalla, jos unohtaa laittaa pohjatulpan. Laadukas rakentaminen on kokonaisuus, jossa ei laiminlyödä olennaisia seikkoja.

On selvää, että rakennusten julkisivun kosteusrasituksen minimointi sekä kosteuskuormaa kestävät ratkaisut ovat tulevina vuosina entistä tärkeämmässä asemassa.

Kyseessä on asia, jonka kanssa kaikki julkisivumateriaalien valmistajat joutuvat tekemään tuotekehitystä. Hyvä uutinen on, että tässä kehityksessä ollaan jo pitkällä.

Kivirakentaminen elää ajassa ja markkinoilla on jo useita ratkaisuja, joilla vastataan muuttuvan ilmaston tarpeisiin – esimerkkinä mainittakoon vaikkapa tuulettuvat julkisivut ja tiivislaastit, joilla pystytään tehokkaasti taklaamaan kosteiden talvien ja viistosateiden tuoma rasitus. Ala tekee jatkuvasti tutkimusta yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, jotta turvalliset, toimivat ratkaisut voidaan varmistaa jatkossakin.

Suurella todennäköisyydellä voidaan ennustaa, että kosteutta kestävänä materiaalina kivi on rakentamisessa vahvoilla myös tulevaisuudessa. Betonirakenteille on olemassa selkeä käyttöikäsuunnittelu, eli ne voidaan tarvittaessa suunnitella vaikkapa 200 vuoden käyttöikää varten. Tiilirakenteet taas tiedetään kokemuksesta hyvin pitkäikäisiksi.

Kivi kestää Suomen talvet, tuli taivaalta mitä tahansa.