Kivirakentajien arvio puolueiden vaaliohjelmista

Lue, miten puolueet ottavat kantaa rakentamiseen. 

Blogi | Tiina Kaskiaro 4.4.2017

Puolueet ovat valmistautuneet kuntavaaleihin omilla vaaliohjelmillaan ja politiikkaesityksillään. Kävimme läpi rakentamista koskevat osuudet viiden suurimman puolueen esityksistä. Vaihtelu on suuri niin määrällisesti kuin laadullisestikin arvioiden. Seuraavassa on kivirakentajien arvio puolueiden onnistumisesta.

Pääministeripuolue Keskusta haluaa puurakentamista lisäämällä ja parantamalla rakentamisen laatua torjua kosteus- ja homeongelmia, edistää kotimaista työllisyyttä ja torjua osaltaan ilmastonmuutosta. Näkökulma on vahvasti ideologinen ja kovin tuttu. Se laiminlyö täysin ne tosiasiat, että kivirakentaminen on kotimaista perheyritystoimintaa, päästöt asettuvat sekä kotimaisten että kansainvälisten tutkiusten mukaan materiaalien välillä pitkän elinkaaren aikana samalle viivalle ja että nimenomaan kivirakennus on hyvin huoltovapaa ja tätä kautta sekä ympäristölle että asukkaalle edullinen ratkaisu. Keskustan linjausten takana lienee osin vahva usko siihen, että biotalouden avulla koko Suomi pysyisi asuttuna. Biotaloususkontoon olisi myös terveellistä ripauttaa mukaan se, että tosiasiassa metsästä pitää ottaa 7 kiintomottia biomassaa, että saa yhden motin sahatavaraa, josta edelleen vain pieni osuus menee pitkäaikaiseen käyttöön.

Perussuomalaiset käsittelevät rakentamista melko yleistasolla. Puolue vaatii, että kaavoittamisen täytyy mahdollistaa erilaisten asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin ja lähialueille. Edelleen perussuomalaiset peräävät kohtuuhintaisia koteja, rakentamisen laatua ja järkevää maankäyttöä sekä kaavoitusta. Kivirakentajien on helppo olla linjauksista pääpiirteissään samaa mieltä. Tolkkua on harvemmin liikaa ja kivirakentaminen on erittäin kustannustehokas ratkaisu kohtuuhintaisia koteja rakennettaessa.

Kokoomus on onnistunut puolueista parhaiten. Sen eduskuntaryhmä julkaisi oman asuntopoliittisen raporttinsa, joka käsittelee rakentamista ja rakennusmateriaalien käyttöä, hyvin tasapainoisesti ja järkevästi. Raportti muun muassa toteaa, että kotimaista kilpailua ei tulisi rajoittaa mitään yksittäistä materiaalia suosimalla. Lisäksi raportti toteaa, että betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali ja sitä käytetään Suomessa hyvin monipuolisesti. Betoni on raportin mukaan ympäristöystävällistä, kestävää ja sen raaka-aineet ovat edullisia. Näinhän se on. Mukava huomata, että politiikkaraportteja valmistellaan huolellisesti faktoihin nojaten.

SDP:n vaaliohjelma on rakenteeltaan valtakunnallisia teemoja esittelevä ja varsin paljon paikalliselle tasolla päätettäväksi jättävä. Kohtuuhintaiset kodit ovat yksi painopistenosto. Puolueelle aiemminkin tärkeä lähiöiden korjaaminen, täydennysrakentaminen ja uudisrakentaminen maalataan puolueen tavoitteistoksi. Valtakunnantason ohjelma ei puutu esimerkiksi kaavoitukseen, mikä tekee arvioinnista haastavaa. Ylipäätään elinvoimatyön mahdollinen korostuminen kuntien tehtäväkentän mullistuessa ei ehkä näy koko painoarvoillaan sosialidemokraattien linjassa.

Vihreät haluavat kaavoittaa ja rakentaa ilmaston hyväksi. He varmistaisivat kaikkien kuntien kaavoituksessa, että sillä luodaan kestävää yhdyskuntarakennetta, vähäpäästöisiä rakennuksia ja toimivaa joukkoliikennettä ja siten saadaan liikkumisen ja asumisen päästöt alas. Syvemmän tulkinnan puuttuessa linjaus on toimiva. Kivirakennus on esimerkiksi pitkän elinkaarensa ajan melkoinen hiilensitoja. Ympäristövaikutuksiin vaikuttaminen on yksi tärkeä elementti rakentamisessa. Ensisijaista olisi siirtyä niiden arvioinnissa koko elinkaaren tarkasteluun ja asettaa rakentamiselle selkeitä tavoitteita esimerkiksi ympäristövaikutusten suhteen. Pisteet puolueelle siitä, että tästä näkökulmasta rakentamista linjataan vahvasti.

Kokonaisuudessaan puolueiden rakentamista koskevat linjaukset vaihtelevat kovin. Osin erot ovat suoraan selitettävissä puolueiden omia agendoja tarkastellen. Samalla on todettava, että rakentamisen ja kaavoituksen ollessa kunnan elinvoimatyön kivijalkoja olisi suonut niihin keskityttävän vielä nykyistäkin syvällisemmin. Muutos on väistämättä edessä sote-uudistuksen viedessä puolet budjetista ja työstä. Nyt äänestäjälle jää ehdokkaita ja puolueita verratessa turhan avoimeksi moni rakentamisen valintoihin liittyvä seikka.