Kivirakentajien eduskuntavaaliterveiset

Materiaalineutraalia sääntelyä, kustannustehokkaita päästövähennyksiä ja kotimainen työ kunniaan - muun muassa näiden teemojen ympärille rakentuvat Kivirakentajien viestit  eduskuntavaaliehdokkaille.

Blogi | Tiina Kaskiaro 27.3.2023

Eduskuntavaalit lähestyvät vauhdilla ja ehdokkaiden kampanjatyö on jo loppusuoralla. Huhtikuussa meillä on uudet kansanedustajat ja pian sen jälkeen myös uusi hallitus luotsaamassa Suomea eteenpäin läpi taloushaasteiden, ilmastonmuutoksen ja globaalin myllerryksen. Hatunnosto kaikille tuleville päättäjille, jotka eivät pelkää tarttua vastuuseen, vaikka ajat ovat poikkeuksellisen hankalat!

Kivirakentamisen tuoteteollisuus pyrkii osaltaan vastaamaan aikamme haasteisiin tarjoamalla kustannustehokkaita ratkaisuja paitsi rakennusmateriaalien osalta, myös niillä saavutettavien päästövähennysten suhteen. Samalla tuomme työtä suomalaisille, mikä auttaa pitämään yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

Toiveemme tuleville päättäjille kiteytyy materiaalineutraaliin sääntelyyn. Toivomme, että päättäjät asettaisivat rakentamiselle ainoastaan tavoitteet ja yrityksille annettaisiin mahdollisuudet toteuttaa nämä tavoitteet omilla ratkaisuillaan.

Meillä on myös tulevaan hallitusohjelmaan selkeä ehdotus: Suomeen tarvitaan vähähiilisen rakentamisen edistämisohjelma. Valtion tuki tulisi suunnata päästöjen vähentämiselle yleisesti, ei yksittäisille materiaaleille. Tämä asettaisi kaikki materiaalit samalle viivalle ja kannustaisi yrityksiä terveeseen keskinäiseen kilpailuun, tuottamaan parhaat, kustannustehokkaimmat sekä vaikuttavimmat ratkaisut yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi.

Edellä mainittuja toiveita taustoittamaan tahdomme toimialamme nimissä välittää tuleville päättäjille seuraavat viestit:

  1. Kivirakenteilla kustannustehokkaimmat päästövähennykset

Rakennusala on merkittävä tekijä päästötalkoissa. Taloudellisesti haastavina aikoina on tärkeää toteuttaa rakentamiseen liittyvät päästövähennykset kustannustehokkaasti eli siten, että rahalle saadaan eniten vastinetta. Päästövähennystoimet eivät saisi – eikä niiden tarvitse – vaarantaa kohtuuhintaisen asumisen tavoitetta.

Kivimateriaaleja käyttämällä päästövähennykset tulevat merkittävästi halvemmaksi kuin muilla materiaaleilla. Vähähiilisiä kivirakentamisen tuotteita käyttämällä saavutetaan myös merkittävin vaikutus, koska päästövähennykset saadaan silloin kattamaan talonrakentamisen lisäksi myös infrarakentaminen.

  1. Reilu kilpailu tuottaa yhteiskunnalle parhaan lopputuloksen

Asumiseen liittyvät elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat, ja siksi tarvitaan monipuolista asuntotarjontaa. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun yritykset saavat tuottaa ne reilussa kilpailuympäristössä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäistä rakennusmateriaalia ei tueta sääntelyn keinoin, vaan annetaan markkinoiden toimia.

Viranomaisten tehtäväksi jää määritellä rakennuksille toiminnalliset vaatimukset (käyttöikä, energiankulutus, ääneneristävyys, hiilijalanjälki jne.). Näiden vaatimusten mukaisia rakennuksia voidaan toteuttaa eri rakennusmateriaaleilla.

  1. Suositaan kotimaista

Kotimaisten rakentamisen raaka-aineiden käytöllä on monia hyötyjä, jotka liittyvät niin suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin, materiaalin saatavuuteen kuin yhteiskunnan huoltovarmuuteen. Näinä aikoina nämä seikat ovat merkityksellisempiä kuin koskaan.

Kun rakennetaan kivestä, se tehdään lähes sataprosenttisesti kotimaisista raaka-aineista ja kotimaisella työvoimalla. Kilpaileviin, kevyempiin vaihtoehtoihin liittyy se riski, että niissä käytetään alhaisempien työvoimakustannusten maissa valmistettuja tilaelementtejä. Tilaelementit rakennetaan valmiiksi tehtaassa, jossa niihin asennetaan rungon lisäksi ikkunat, pintarakenteet, kalusteet ja LVIS-tekniikka. Valmistustavasta johtuen materiaalit ovat usein ulkomaista tavaraa, jolloin kotimainen työllistäminen jää hyvin vähäiseksi. Näistä toteutustavoista on ikävä kyllä jo useita käytännön esimerkkejä.

Menestystä vaaleihin!

Näiden Kivirakentajien terveisten myötä toivotamme kaikille eduskuntavaaliehdokkaille myötätuulta vaalityöhön ja parhainta menestystä huhtikuun koitokseen – ja ennen kaikkea voimia ja viisautta siitä alkavaan neljän vuoden urakkaan!