Kivirakentajien kuntavaaliterveiset

Tuleva päättäjä, tiesitkö nämä faktat kivestä: Se on osa ilmastoratkaisua, siitä rakennetaan kestävää ja viihtyisää lähiympäristöä ja se tuo työtä ympäri Suomen.

Blogi | Tiina Kaskiaro 8.4.2021

Kuntavaalien lähestyessä julkisuudessa käydään keskustelua monista suomalaisten arkea läheisesti koskettavista aiheista, joilla on vahva yhteys rakentamiseen. Työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta, kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen ja turvallisen lähiympäristön rakentaminen ovat esimerkkejä haasteista, joiden parissa pian valittavat kuntapäättäjät eri puolilla Suomea tulevat työskentelemään – ja joihin kaikkiin kotimainen kivi tarjoaa monipuolisia ratkaisuja.
Mitä nämä ratkaisut sitten konkreettisesti ovat? Mitä tulevien päättäjien ja heille äänensä antavien kansalaisten pitäisi tietää kivirakentamisesta?

Seuraavat kolme kivenkovaa kuntavaaliviestiä kokoavat yhteen Kivirakentajien vaaliterveiset Suomen kuntiin.

1. Kivirakentaminen on osa ilmastoratkaisua

Kivirakennusten pitkä elinkaari, energiatehokkuus sekä kyky toimia pysyvänä hiilinieluna tekevät niistä ilmaston kannalta kestävän vaihtoehdon. Hiilidioksidin sitoutuminen betoniin jatkuu myös rakennuksen purkamisen jälkeen, kun betoni murskataan uusiokäyttöä varten.

Kivirakentamisen tuoteteollisuus tekee tuotannosta syntyvien päästöjen leikkaamiseksi aktiivista, tuloksellista työtä, jonka ansiosta tulevaisuuden kivirakennukset ovat entistäkin vähäpäästöisempiä. Kivimateriaalien uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät myös jatkuvasti. Jo nyt kivi kiertää erittäin tehokkaasti: tiilelle ja betonille on olemassa toimiva, markkinaehtoinen kierrätys, jonka ansiosta materiaalien kierrätysaste ylittää 80 %.

On myös tärkeä muistaa, että kivirakentaminen mahdollistaa suurelta osin vihreän energian tuotannon. Tuulivoimaloilla, vesivoimaloilla ja ydinvoimaloilla on keskeinen rooli tärkeiden päästötavoitteiden saavuttamisessa, ja niiden kaikkien rakentamisessa kivipohjaiset materiaalit ovat välttämättömiä.

2. Kivestä rakennetaan kestävää ja viihtyisää lähiympäristöä

Kivi on perusta toimivalle, turvalliselle ja viihtyisälle lähiympäristölle, ja se vastaa joustavasti aikamme moniin vaatimuksiin.

Kivimateriaalit mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen ja lisäävät näin tasa-arvoa ihmisten välillä. Kestävät, turvalliset, pitkäikäiset ja monenlaisiin käyttötarkoituksiin helposti muokkautuvat kivirakennukset ovat kustannustehokkaita rakentaa ja siten käytännöllinen vaihtoehto kuntien asuin- ja palvelutarjontaa koskevien haasteiden näkökulmasta.

Viihtyisään lähiympäristöön kuuluu myös kauneus, ja kivestä on moneksi: eri aikakausille ominaiset rakennukset, vanhojen kävelyteiden mukulakivet ja puistojen suihkulähteet kantavat mukanaan maamme historiaa, joka yhdessä modernien kivirakentamisen ratkaisujen kuten graafisen betonin ja vehreiden viherkattojen kanssa luo viehättävää kaupunkiympäristöä, joka tarjoaa jotakin jokaiseen makuun.

3. Kivirakentaminen työllistää alueellisesti

Kivirakentaminen on suomalaista työtä, joka pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä ja luo ympärilleen hyvinvointia. Kunnissa alan yrityksillä on suuri merkitys alueellisen kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla maata, sekä suoraan tuoteteollisuuden kautta että välillisesti. Valtaosa kotimaista raaka-ainetta hyödyntävistä toimijoista on keskisuuria perheyrityksiä, jotka ovat paikkakuntiensa elinvoiman kannalta tärkeässä roolissa. Työsuhteet ovat usein pitkiä, ja pienellä paikkakunnalla toimivan yrityksen palkkalistoilla voi olla saman perheen jäseniä monessa polvessa. Yritykset työllistävät myös erityisryhmiä kuten maahanmuuttajia ja huolehtivat työntekijöidensä kouluttamisesta.

Kotimaisen kivirakentamisen yritykset ja heidän työntekijänsä tekevät päivittäin työtä Suomen rakentamiseksi ja vievät samalla eteenpäin alansa arvokasta osaamista ja ammattitaitoa.

Tuleva päättäjä, toivotamme menestystä haastavassa tehtävässäsi!

Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla vaikutetaan Suomen kuntien ja niiden asukkaiden hyvinvointiin pitkälle tulevaisuuteen. Tähän liittyen Kivirakentajien toive on selvä: kaikkia rakennusmateriaaleja tulee kohdella tasapuolisesti, sillä reilun kilpailun mahdollistava toimintaympäristö luo tilaa innovaatioille ja tuottaa parhaat ratkaisut niin ympäristön kuin koko yhteiskunnan kannalta.

Rakennetaan yhdessä hyvinvoivia tulevaisuuden kuntia!