Kotimaiset yritykset ovat talouden kivijalka

Hallitusneuvottelut ovat täydessä vauhdissa ja Säätytalolla tehdään pitkiä päiviä. Tuleva hallitus on toivottavasti Kivirakentajien kanssa samaa mieltä siitä, että toimivan ja yrittäjämyönteisen yhteiskunnan perusta on ennakoitava toimintaympäristö, joka tukee reilua kilpailua.

Blogi | Jussi Mattila 1.6.2023

Hallitusneuvotteluita on käyty nyt useampi viikko. Tiukastakin väännöstä huolimatta odotettavissa on, että juhannukseen mennessä Suomessa on uusi hallitus ja sen yhteistyössä neuvottelema hallitusohjelma. Kivirakentajat odottavat suurella mielenkiinnolla, millaisia linjauksia seuraavien neljän vuoden ajalle tehdään erityisesti rakentamiseen, ympäristöön ja talouteen liittyen.

Neuvotteluita käyvien poliitikkojen lausunnoista on voinut lukea sen mikä jo ennestään tiedettiin: ajat ovat vaikeat, ja ne vaativat myös vaikeita päätöksiä. Hyvinvointivaltiosta huolehtiminen edellyttää toimivaa taloutta, ja sen kivijalka ovat yritykset työntekijöineen. Kuinka parhaiten varmistetaan, että yrittäjyys Suomessa kannattaa, tulevaisuuden uskoa riittää ja tärkeisiin investointeihin on mahdollisuuksia? Nämä ovat kysymyksiä, joihin Säätytalolla varmasti etsitään vastauksia – ja toivoa sopii, että niitä löydetään.

Kivirakentamisen tuoteteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia eri puolilla maata. Kotimaista raaka-ainetta hyödyntävät toimijat ovat pääosin keskisuuria perheyrityksiä, jotka ovat paikkakunnillaan korvaamattoman tärkeässä asemassa luomassa työtä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Näiden yritysten toimintaedellytyksistä täytyy pitää huolta. Suomalaiset yritykset ja paikalliset työntekijät kirjaimellisesti rakentavat yhteistä tulevaisuuttamme.

Lähes yhteisellä suulla on todettu, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen edellyttää vahvaa talouskasvua. Tuhannen taalan, tai tässä tapauksessa tuhannen euron kysymys on, millä sitä saadaan aikaan? Vastaus on yllättävän yksinkertainen: investoimalla. Yhteiskunnan tulee luoda yrityksille sellaiset toimintaedellytykset, että niiden toiminta on kannattavaa ja ennakoitavaa, jolloin yritysten kannattaa sijoittaa varojaan toimintansa kehittämiseen ja laajentamiseen. Vain niin saamme talouskasvua.

Rahat eivät riitä kaikkeen, mutta neuvotteluissa on ilmeisesti päästy yhteiseen ymmärrykseen siitä, että vihreää siirtymää tulee edelleen tavoitella nopealla aikataululla. Tässä yhtälössä on entistä tärkeämpää, että yhteiset rahat suunnataan toimiin, joilla tavoitteisiin päästään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Yritysten työllä, innovaatioilla ja investoinneilla luodaan ratkaisuja yhteisen ympäristömme ja ilmastomme hyväksi. Kivirakentamisen tuoteteollisuus on tehnyt jo vuosikausia töitä vähähiilisen tulevaisuuden eteen mm. edistämällä kiertotaloutta ja kehittämällä tuotteita sekä tuotannon prosesseja vähäpäästöisemmiksi. Paljon on saavutettu, mutta kunnianhimoa vielä parempaan löytyy – päättäjien tehtävä on pitää huoli siitä, että tälle työlle jatkossakin on edellytyksiä. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun poliitikot määrittelevät tavoitteet ja yritykset tuottavat ratkaisut niihin pääsemiseksi.

Toimivan, yrittäjämyönteisen yhteiskunnan perusta on ennakoitava toimintaympäristö, joka tukee reilua kilpailua. Tästä tuleva hallitus on toivottavasti kanssamme samaa mieltä.