Kuntavaalit 2017

iso_tyomaa_1280
iso_tyomaa_1280

Suomessa on rakennettava lisää ja laadukkaasti

Rakentaminen nojaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Nämä yritykset työllistävät suuren määrän suomalaisia, yleensä paljolti paikallista työväkeä. Niinpä uudisrakentaminen tukee kunnan työllisyyttä, kasvattaa verokertymää ja heijastaa myönteisiä vaikutuksia laajemmin aluetalouteen.

Uudisrakentaminen on joskus korjausrakentamista viisaampaa

Korjaamisen vaihtoehtona on aina huolella harkittava uudisrakentamista varsinkin, jos ei ole täyttä varmuutta korjaamisen onnistumisesta. Laadukkailla materiaalivalinnoilla ehkäistään suoraan kosteus- ja muita ongelmia.

Laatu saavutetaan elinkaariajattelulla ja materiaaleilla

Laatu varmistetaan ajattelemalla koko elinkaarta sekä käyttämällä turvallisia ja koeteltuja materiaaleja. Rakentamisen keinojen sijaan päätöksentekijän on tärkeää lyödä lukkoon rakentamisen tavoite. Turvalliset ja koetellut materiaalit pärjäävät hyvin terveessä kilpailussa. Pidemmän aikavälin huomioiminen taas takaa laadun ja kokonaisedullisuuden hankintahetken kiirettä ja hetkellistä halvinta mahdollista hintaa paremmin.

Rakentaminen tuottaa hyvinvointia

Kansantalouden investoinneista menee leijonanosa rakentamiseen. Toimeliaisuus ruokkii itseään. Rakentamalla luodaan työtä alihankintaketjuun, ruokitaan yrittäjyyttä ja synnytetään hyvinvointia kuntalaisille. Tärkeää on myös turvata alan vahva koulutus.

 

Tutustu ja osallistu aiheeseen liittyvään keskusteluun alla olevista linkeistä:

Kivirakentaminen on aluetalouden moottori

Yhteiskunta kehittyy rakentamalla

Rakentamisesta vauhtia koko kansantalouteen