Leca Finland ottaa askeleen kohti hiilineutraaliutta

Leca Finland Oy:ssä on otettu iso askel kohti tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Viimeisen vuosikymmenen ajan yritys on panostanut voimakkaasti ympäristöasioihin ja tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tämä yhdessä pitkäikäisten ja täysin uudelleenkäytettävien Leca-tuotteiden kanssa luo yritykselle mahdollisuuden olla edelläkävijä myös vastuullisuudessa.

Artikkeli | Tia Härkönen 3.9.2021

Vuonna 2020 Leca Finlandin käyttämästä energiasta jo yli puolet tuotettiin bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

– Käytämme pelkästään vihreää sähköä kaikilla tuotantolaitoksillamme. Hyödynnämme myös yhä enemmän muiden teollisuudenalojen jätteitä Leca-soran valmistuksessa. Näistä tärkeimpänä on sahoilta tulevan sahanpurun käyttäminen kevytsoran valmistuksessa energianlähteenä, kertoo Leca Finland Oy:n markkinointipäällikkö Mikko Pöysti.

Tänä vuonna Lecalla on tehty entistä suurempia toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentämisessä, vaikka kokonaan fossiilisen kivihiilen käyttöä tuotannon energialähteenä ei ole voitu korvata nykyisillä bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Suunta on kuitenkin selvä.

– Toukokuussa korvasimme paperiteollisuuden sivutuotteena syntyvällä ligniinillä noin 25 % käytössä olleesta kivihiilestä. Tällä saavutettiin noin 12 % vähennys Kuusankosken Leca-soratehtaan kokonaispäästöissä. Syksyn aikana nostamme ligniinin määrää energian lähteenä. Tarkoitus on korvata tuotannossa jopa puolet kivihiilestä ligniinillä, jolloin koko tuotannon CO2-päästöt vähenevät jo noin 25 %, hän avaa.

Kevään ja kesän 2021 aikana Leca Finlandilla testattiin sellutuotannon sivuvirtana tulevan kuitusaven hyödyntämistä Leca-soratehtaalla. Pöystin mukaan tulokset ovat olleet lupaavia.

– Näyttää mahdolliselta korvata tällä biopohjaisella sellutuotannon jätteellä kierrätysöljyä, jota käytetään saven paisumisen parantamiseen. Olemme saaneet erinomaisia tuloksia myös Isoverin lasivillan tuotannon ja työmaiden lasivillajätteen hyödyntämisestä kevytsoratuotannossa. Tässäkin voimme toimia muun teollisuuden ongelmien ratkaisijana.

Monta polkua kohti hiilineutraaliutta

Suurimmat toimet kohti hiilineutraaliutta ovat kuitenkin vasta tulossa. Valmistelussa on muun muassa investointi puupellettejä hyödyntävästä jauhatus- ja syöttölaitoksesta Leca-soratehtaan yhteyteen. Puupelleteillä on tarkoitus korvata kaikki fossiilinen kivihiili, ja tällä on suuri vaikutus tehtaan ja tuotteiden hiilijalanjälkeen.

– Uudet kumppanuudet ja teknologian kehitys auttavat meitä tavoitteessamme toimia muiden teollisuudenalojen ongelmanratkaisijana ja siivittävät meitä kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi olemme myös olleet selvittämässä kaupunkien rakennuspaikkojen ylijäämäsaven hyödyntämistä kevytsoran tuotannossa sekä työstämme vähähiilisten harkkojen valmistusta, hän sanoo.

Leca Finland Oy on myös tunnettu luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaalijana.

– Kivirakentamisen yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta monin keinoin. Olemme maisemoineet käytettyjä savenottoalueita muun muassa virkistys- ja luontokohteiksi. Esimerkiksi Kuusankoskella Kouvolassa nostimme savea Keltistä yli 70 vuoden ajan. Sittemmin rikas savi loppui alueelta ja nyt kevytsoratehtaamme entiset savenottoaltaat on entisöity luontokohteiksi. Ne ovat täyttyneet vedellä ja lammet houkuttelevat harvinaisiakin lintuja levähtämään ja pesimään niiden rannoille, Pöysti toteaa.