Leca Finlandilla hyvästellään kivihiili – tervetuloa puupelletti

Monen yrityksen ympäristövastuullisuustekojen listalla on CO2-päästöjen selkeä vähentäminen. Leca Finlandilla hiilidioksipäästöjen vähennyssuunnitelmat ovat kunnianhimoisia, mutta aidosti toteutettavissa monella tavoin.

Artikkeli | Tia Härkönen 14.2.2022

Leca Finland Oy:n tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Tavoitteen saavuttamiseksi yritys on tehnyt CO2-päästövähennysuunnitelman, jossa muun muassa vuoden 2020 luvuista vähenee tänä vuonna 30 % ja ensi vuonna peräti 50 %.

Prosenttien taustalla ovat konkreettiset teot. Kevytsoran valmistuksessa valtaosa päästöistä syntyy, kun savea kuumennetaan yli 1000 asteen lämpötilaan. Tällä hetkellä jo noin puolet Leca-soratehtaan käyttämästä energiasta tulee bio- ja kierrätyspolttoaineista. Jatkossa biopohjaiset polttoaineet nousevat energianlähteinä päärooliin.

”Käyttämällä vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja energiamuotoja sekä keskittymällä jatkuvaan tuotantomenetelmien ja tuotteiden parantamiseen, voimme vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tällä hetkellä valmistelemme investointia puupellettejä hyödyntävästä jauhatus- ja syöttölaitoksesta Leca-soratehtaan yhteyteen. Aiomme korvata puupelleteillä kivihiilen kokonaan, ja sillä tulee olemaan suuri vaikutus tuotteidemme hiilijalanjälkeen”, kertoi tuotantopäällikkö Jari Mukkula Leca Finlandin tammikuisessa webinaarissa.

Rakennusmateriaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö hyvässä vauhdissa

Fossiilisten energialähteiden käytön lisäksi huomiota on kiinnitetty myös jätteiden määrään ja muihin pienempiin ympäristöpäästöihin.

”Olemme muun muassa testanneet sellutuotannon sivuvirtana tulevan kuitusaven hyödyntämistä Leca-soratehtaalla. Tulokset ovat olleet lupaavia ja näyttää siltä, että biopohjaisella sellutuotannon jätteellä voidaan korvata kierrätysöljyä, jota käytämme saven paisumisen parantamiseen. Erinomaisia tuloksia on saatu myös lasivillan tuotannon ja työmaiden lasivillajätteen hyödyntämisestä kevytsoratuotannossa”, hän huomauttaa.

Ympäristöselosteisiin tarkennukset ja End of Waste -prosessi kierrätyssoran tuotteistamiseen ovat käynnissä

Leca-sora on 100-prosenttisesti kierrätettävä ja uudelleenkäytettävä materiaali.

”Kevytsora on helppo kaivaa ylös rakenteista tai imuroida kattotyömaalta, ja käyttää uudelleen tai kierrättää se uusissa kohteissa. Lisäksi meillä on käynnissä kierrätyssoran tuotteistamisen eli jätteestä tuotteeksi luokittelun End of Waste -prosessi, joka laajentaa ja helpottaa uusiotuotteiden käyttöä”, Jari Mukkula kertoo.

EPD, eli ympäristöseloste, on elinkaarianalyysiin perustuva, vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetun tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista. Mukkulan mukaan kaikille Leca-soratuotteille ja tärkeimmille Leca-harkoille löytyy jo ympäristöselosteet Leca.fi-sivuilta tuotetiedoista.

”Tämän vuoden aikana EPD:t tarkennetaan vielä uuden standardin mukaisesti huomioiden tuotteen koko elinkaari eli niin sanotusti ”kehdosta hautaan”, hän toteaa.