Loikka kohti betonirakentamisen päästöjen puolittamista – uusi hanke käynnistyy

Business Finlandin näkemyksen mukaan LOIKKA-yhteishankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla.

Blogi | Jussi Mattila 11.2.2022

LOIKKA-hanke on hieno esimerkki määrätietoisesta työstä, jota vähähiilisemmän rakentamisen eteen tehdään ja jossa kivimateriaaleja valmistavat yritykset ovat vahvasti mukana. Yhteistyöllä syntyvät parhaat ratkaisut yhteisen ympäristömme hyväksi.

Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston yhdessä valmistelemalle LOIKKA-hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitus. Maaliskuussa käynnistyvän, kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on betonirakentamisen hiilidioksidipäästöjen puolittaminen nykytasosta: käytännössä tavoitellaan siis yli 500.000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.

LOIKKA-hankkeeseen sisältyy Aalto-yliopiston toteuttaman, noin 700.000 euron ydinhankkeen lisäksi useita merkittäviä yritysten tai yritysryhmien toteuttamia hankkeita sekä kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä Norjan teknillisen yliopiston NTNU:n kanssa. Hankkeeseen osallistuvat yritykset tiedottavat omista osahankkeistaan itsenäisesti.

Business Finlandin näkemyksen mukaan LOIKKA-yhteishankkeella on merkittävä myönteinen vaikutus kotimaisen betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja, joilla tavoitellaan systeemistä muutosta rakentamisen perinteisellä toimialalla.

LOIKKA tukee Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja luo Suomelle edellytyksiä päästä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäasemaan.

Business Finlandin mukaan LOIKKA-yhteishanke mahdollistaa yritysten vastuullisen liiketoiminnan ja vientikilpailukyvyn kasvattamisen. Sen arvion mukaan hankekonsortioon sisältyy hyvä arvoketju sementin- ja seosaineiden sekä laitteiden valmistajista betonin, betonielementtien ja -harkkojen valmistajiin. Hanke edistää pienten ja isojen yritysten sekä tutkimuksen laajaa yhteistyötä. Projektin rahoitus on myönnetty ”Vähähiilinen rakennettu ympäristö” -ohjelmasta, jonka varat tulevat eurooppalaisesta RRF-elpymisvälineestä.