Luontokato ja betoni pähkinänkuoressa

Kasvava ympäristötietoisuus tuo myös rakentajille alati uusia tavoitteita. Biodiversiteetin säilyttäminen eli luontokadon torjuminen on yksi uusimmista. Tavoitteella haetaan sitä, että rakentamisen ei tulisi vähentää harvinaisia ekosysteemejä tai aiheuttaa lajikatoa.

Blogi | Jussi Mattila 6.4.2023

Parhaimmillaan toimintamme kykenee jopa edistämään luonnon monimuotoisuutta. On tyypillistä, että uusien asioiden ilmestyessä ensi kertaa keskusteluun nämä näyttävät aluksi sekavilta. Ei ole helppo tunnistaa, mitkä asiat ovat merkityksellisiä ja mitkä taas toisarvoisia. Katsotaanpa, miltä tilanne näyttää luontokadon torjumisen tapauksessa.

Äkkiseltään luontokadon kokonaisuus voi vaikuttaa betoniteollisuudelle suhteellisen selkeältä. Teollisen toimintamme suora vaikutus luontoon syntyy lähinnä maankäytön kautta. Tämä taas rajoittuu hyvin pienille maa-alueille – lähinnä tehtaiden ja työmaiden tonteille sekä kiviaineksen ottopaikoille. Vaikutus on pistemäinen, varsinkin jos sitä vertaa vaikkapa maa- ja metsätalouteen.

Tosiasiassa tilanne ei kuitenkaan ole lainkaan näin yksinkertainen.

  • Oleellista on tunnistaa, että vaikutuksia luontokatoon tulee tarkastella koko arvoketjun osalta; niin sementtiin tarvittavan kalkkikiven louhinnasta rakennusten käyttöön ja purkamiseen.
  • Huomionarvoista on, että osa ko. toiminnasta voi tapahtua Suomen rajojen ulkopuolella.
  • Arvoketjukaan ei ole kovin yksiselitteinen. Kuuluvatko esimerkiksi uudisrakennukselle varattavan tontin raivaamisen luontovaikutukset betonirakentamisen arvoketjuun? Voisi ajatella, että kaavoittajan pitäisi ottaa kontolleen mahdollinen luontokato, sillä se on osoittanut rakennuspaikan.

Kun alkaa perkaamaan betonirakentamisen arvoketjun muita luontovaikutuksia, haaviin tarttuu yhtä ja toista. Ensimmäinen ja ehkä keskeisin havainto on, että ilmastonmuutos itsessänsä on kaikkien järein luontokatoa aikaansaava ajuri. Siksi betonin ilmastovaikutusten vähentäminen eli hiilijalanjäljen pienentäminen on ylivoimaisesti tärkein luontokatoa ehkäisevä toimemme.

Seuraavaksi tärkein lienee myötävaikutuksemme maankäyttöön. Kiviainespohjainen rakennustuoteteollisuus perustuu kiviainesvarojen jalostamiseen. Kiviaineksen ottoalueilla luonto suurimmaksi osaksi katoaa ottotoiminnan ajaksi, mutta alan kärkiyritykset ovat onnistuneet osoittamaan, että alue voidaan palauttaa ottotoiminnan päätyttyä parempaan lajikirjoon kuin se oli ennen toiminnan aloittamista. Kivipohjaisilla rakennustuotteilla on myös mahdollista rakentaa tiiviimmin ja korkeammalle, mikä säästää luonnonympäristöjä. Samoin voimme toteuttaa esimerkiksi pihakansirakenteita, mitkä mahdollistavat monimuotoisten luonnonympäristöjen tuomisen tiiviin kaupunkirakenteen sisään.

Kolmas merkittävä vaikutus on tuotteidemme ominaisuuksilla: pitkällä elinkaarella, tuoteominaisuuksilla, jotka mahdollistavat muun muassa hyvän tilatehokkuuden ja muuntojoustavuuden sekä erinomaisella kierrätettävyydellä. Kaikki nämä tukevat luontokadon torjumista, kun emme tee kertakäyttörakentamista ja materiaalit pysyvät käytössä.

Tämän jälkeen haavin silmäkokoa pitää pienentää merkittävästi. Saaliiksi jää edellisten jälkeen muun muassa tehtaiden valosaastetta, raskaan kaluston aiheuttamaa maan tiivistymistä ja kuljetusten mukanaan tuomia vieraslajeja. Toki näilläkin on merkitystä, mutta betoniteollisuudessa niiden vaikutus on luultavasti lilliputtisarjaa.

Monesti kuulee sanottavan, että pienilläkin asioilla on merkitystä. Toki näin joskus onkin, mutta kaiken vaikuttavan toiminnan perusta on keskittyminen vaikutukseltaan merkittäviin asioihin. Vasta, kun nämä ovat hyvällä mallilla, kannattaa ottaa pikkuasioita luupin alle.