Maunulan päiväkodin lattiassa yhdistyvät tekniikka ja taide

Helsingin Maunulaan valmistunut 300-paikkainen päiväkoti on hyvä esimerkki siitä, miten perinteinen paikallavalettu rakennus saadaan heräämään eloon oivaltavalla tilasuunnittelulla ja taiteella.

Artikkeli | Vesa Tompuri 30.12.2020

Päiväkotien suunnittelu on oma erityislajinsa, jossa toiminnalliset vaatimukset poikkeavat oleellisesti kaikkien muiden käyttötarkoitusten mukaisista tiloista. Tilojen on sovelluttava aikuisten työpaikaksi normaaleine toimistohuoneineen ja keittiöineen. Toisaalta ja ennen kaikkea rakennuksen on palveltava alle kouluikäisten lasten toiminnallisia tarpeita; on oltava tilat leikkimistä, ruokailemista ja nukkumista varten. Materiaalien ja pintojen keskeinen vaatimus on kulutuskestävyys – unohtamatta esteettisesti virikkeisen ympäristön merkitystä.

Helsingin kaupunki teetti viisi vuotta sitten ”Päiväkodin käsikirja” -suunnitteluoppaan, jonka laati Arkkitehtitoimisto AFKS Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä. Opaskirja päivitettiin viime vuonna, ja se sisältää ohjeita ja esimerkkejä hyvin toimiviksi osoittautuneista toiminnallisista ja materiaaliratkaisuista. Maunulan päiväkodin arkkitehtuuri noudattelee projektiarkkitehti Mikko Liskin mukaan peruslähtökohdiltaan kaupungin teettämän oppaan periaatteita. Yksi keskeinen periaate on päiväkotirakennuksen modulaarisuus: rungoltaan ja mitoiltaan toistuvia rakenneyksiköitä tehdään tarvittava kerrannaisten määrä käyttäjämäärän mukaan mitoittaen.

Valoisia pintoja ja lattiataidetta

Maunulan päiväkoti on kaupungin suurin. Koon osalta onkin huolehdittava riittävästä luonnonvalon määrästä suunnittelemalla tiloihin pitkiä yhtenäisiä näkymiä rakennuksen läpi. Valoisuutta paikallavalettuihin sisäpintoihin on saatu myös betonin lasuuripinnan avulla sekä täydentämällä materiaalikirjoa suurharkko- ja lasiseinillä sekä puupinnoilla.

Keskeinen osa sisätilojen visuaalisessa ilmeessä on kuvataiteilija Tatu Tuomisen Satujen palatsit -kuusiosaisella lattiataideteoksella, joka levittäytyy päiväkodin kaikkiin kolmeen kerrokseen. Teoksen osat on toteutettu lattiamaalauksina, keraamisista laatoista ja massiivipuuparketista. Eri osien kuviot lainaavat historiallisten rakennusten lattiakoristeiden osia ja ornamentiikkaa.

Kulutusta kestävä lattia

Lattiataideteosten paikat ja materiaalivalinnat on pitänyt ottaa tarkasti lattian suunnittelussa ja lattianpäällystysurakassa. Lattian pinnoitukseen päätettiin jo varhaisessa vaiheessa käyttää polyuretaanipohjaista pinnoitetta; ennen urakkavaihetta valituksi tuli Master Chemicals Oy:n valmistama järjestelmä, joka asennettiin Maunulassa kesällä 2020. Järjestelmän oli todettu täyttävän päiväkotikäytön vaatimukset: riittävä askeläänen vaimennus, helppo puhtaanapidettävyys, liukastumista estävä sopiva karkeus ja ennen kaikkea hyvä kulutuskestävyys ja sisäilmaluokan M1-vaatimusten täyttyminen.

Ennen kuin pinnoitetta päästiin asentamaan, oli luonnollisesti odotettava betonin riittävää kuivumista, minkä jälkeen ylimääräinen sementtiliima hiottiin ja imuroitiin alustasta. Kun betonimassan suhteellinen kosteus oli laskenut alle 95 %, päästiin aloittamaan asennus. Asennusajankohta oli kesäaikaa, joten asennuslämpötila oli joka tapauksessa riittävä eli yli +15 C. Polyuretaanilattiapinnoite koostuu tässä tapauksessa kolmesta kerroksesta: suoraan alapohjalaatan päälle siveltävästä primerista, itsesiliävästä pinnoitteesta ja värillisestä, UV-säteilyn kestävästä pintalakasta. Tasauskerrosta ei siis tarvittu. Näin toteutettu massalattia voidaan toteut­taa käytännössä saumattomana, koska polyuretaanin suuri murtovenymä ”silloittaa”saumattomaksi asennetussa massalattiassa luonteenomaisesti syntyvät pienet halkeamat.