Monin tavoin esimerkillinen Vuores

Vuores-talo on energiatehokas ja siellä myös käyttäjien mukaan raikas, erinomainen sisäilma. Ne ovat tulosta tilaajan visiosta ja tavoitteista.

Artikkeli | Dakota Lavento 19.2.2018

Vuonna 2013 Tampereella valmistunut tiiliverhoiltu ja kolmikerrosrapattu Vuores-talo todistaa, että lähes nollaenergiatalojen rakentaminen on onnistunut mainiosti jo viisi vuotta sitten.

– Olemme pyrkineet koko ajan hyvään ja laadukkaaseen rakentamiseen, jolla voimme varmistaa myös laadukkaan lopputuloksen, hankepäällikkö Antti Lakka Tampereen Tilapalvelut Oy:stä sanoo.

Tampereen Tilakeskuksen työtä jatkavan Tampereen Tilapalvelujen toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakennuttaminen ja kiinteistönpito.

– Jo vuonna 2011 käyttöönottamamme uuden rakentamistavan mukaiset rakennukset täyttävät tulevat energiamääräykset ja näin on tilanne myös Vuores-talon kohdalla, Antti Lakka toteaa.

Hyvä sisäilma

Vuores-talon käyttäjät kiittävät rakennuksen hyvää sisäilmaa. Rakennus on pysynyt myös kovilla pakkasilla miellyttävän lämpimänä.

– Jotta sisäilmaolosuhteet nousevat hyvälle tasolle, ilmanvaihdon on oltava hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu.

Ilmanvaihdon on oltava tasapainossa ja toimittava Antti Lakan mukaan jopa paremmin kuin rakennusmääräykset edellyttävät. Muuten paine-erot tilojen välillä muodostuvat liian suuriksi. Käyttäjät huomaavat ongelmat nopeasti sisäilman laadun heikkenemisenä.

Erittäin energiatehokas ja tiivis

Vuores-talon ensimmäinen vaihe kuuluu silloiseen A-energialuokkaan ja se kuluttaa normaaliin vuoden 2010 rakennusmääräysten mukaan rakennettuun rakennukseen verrattuna 33 prosenttia vähemmän energiaa. Sen energiatehokkuus perustuu lämpöhäviöiden pienentämiseen tehokkaan lämmöneristyksen, rakenteiden ilmanpitävyyden ja ilmanvaihdon tehokkaan lämmön talteenoton avulla.

Rakennuksen seinärakenteen U-arvon tavoitteeksi asetettiin vuonna 2009 0,09 W/(m²K), mikä oli Lakan mukaan silloin lähes ennenkuulumatonta.

Rakennus on erittäin tiivis. Vuores-talon vuonna 2013 mitattu ilmanvuotoluku oli N50 = 1,1 (l/h).  Tulos oli silloin aika kova, sillä jo ilmavuotoluku 4 olisi riittänyt.

– Työmaalla tällainen tiiveys edellytti erityistä huolellisuutta kaikissa työvaiheissa, erityisesti rakenneliitosten tekemisessä. Ne kun eivät voi vuotaa, Lakka sanoo.

Kustannuksia pyritään pitämään hallinnassa myös yksinkertaistamalla muun muassa talotekniikkaa. – Tämä on mahdollista, kun esimerkiksi ulkovaipassa ei ole enää kylmäsiltoja, joita jouduttaisiin kompensoimaan tehokkailla lämmittimillä, Lakka kertoo.

Kauniit kestävät kivirakenteet

Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät Vuores-talossa monin tavoin. Sähköä esimerkiksi tuotetaan aurinkosähköpaneeleiden avulla, mikä myös osaltaan lisää rakennuksen ympäristöystävällisyyttä. Myös Vuores-talon rakenteiden on oltava vastuullisesti valittuja, huoltovapaita ja kestettävä aikaa.

Vuoreksen koulu on kivirakenteinen. Siinä on betoninen pilarilaattarunko. Julkisivuissa on sisäkuorielementit. Varsinainen tiilijulkisivu on toteutettu paikallamuuraamalla ja rappaamalla.

Vuores-talon hillityn tyylikäs julkisivu on arkkitehtikilpailun jo vuonna 2007 voittaneen Arkkitehtitoimisto Aarne von Bohmin käsialaa.

– Sama ilme julkisivuun olisi toki voitu saada muullakin tavalla. Harjattu reikätiilimuuraus ja perinteinen kolmikerrosrappaus ovat perinteinen, hyväksi koettu tapa toteuttaa kestävä ja huoltovapaa julkisivu, joka kestää aikaa ja näyttää hyvältä vuosikymmentenkin kuluttua, Lakka huomauttaa.

Muurattua ja rapattua julkisivua Vuores-talossa on kaikkiaan 1 500 neliömetriä. Tiilerin harjattuja 285x135x85 Sahara-tiiliä muurattiin julkisivuihin kaikkiaan noin 60 000 kappaletta. Perinteisen weber vetonit -kolmikerrosrappaukset toteutti SL Rappaus Oy.

Koulu laajentuu

Vuores-talo on, kuten nykyisin usein on tapana, paitsi koulu myös kokonainen kyläkeskus. Sieltä löytyvät ala-asteen lisäksi muun muassa päiväkoti, hyvinvointineuvola, suun terveydenhoitoyksikkö ja aikuisneuvontapiste.

Vuoreksen ala-aste on moderni koulu avoimine oppimisympäristöineen. Luokissa voi olla joko yhteistä tai eriytettyä opetusta tarpeen mukaan. Myös käytävätiloja voidaan hyödyntää opetustilana.

Vuores-talon toisen vaiheen eli yläkoulun rakentaminen käynnistyy kevättalvella 2018, ja työt valmistuvat vuonna 2019. Silloin Vuoreksen koulussa on tilaa tuhannelle oppilaalle.

Koulurakentamisen toimiva malli

Vuores-talon toteuttamisen malli on osoittautunut niin onnistuneeksi, että Tampereen Tilakeskus on sittemmin toteuttanut myös muita koulu- ja päiväkohteita samalla tavalla. Kansainvälisen koulun Fistan laajennusta sekä Vehmaisten koulua ja päiväkotia yhdistävät energiatehokkuuden lisäksi myös muurattu julkisivu.

Ainakin Tampereella tiiviitä ja erittäin energiatehokkaita rakennuksia osataan selvästi rakentaa oikein ja turvallisesti.

– Meillä on tällä tavoin toteutetuista rakennuksista jo monen vuoden kokemus. Kun rakennuksissa on oikein mitoitettu toimiva ilmanvaihto, niissä on hyvä sisäilma ja ne pysyvät myös talvella lämpiminä. Minkäänlaisia ongelma paksummasta eristyksestä emme ole huomanneet koituvan, Lakka toteaa.

 

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Kivitalo-infossa 16.3.2017. Tämä artikkeli on päivitetty 19.2.2018.