Muuttunut työelämä vaatii uudenlaisia tilaratkaisuja

Työn tekemisen tavoissa on koronan myötä tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat sekä yritysten että kotien tilatarpeisiin. Rakennusten muuntojoustavuus uuteen käyttötarkoitukseen on arvokas ominaisuus, sillä se pidentää rakennuksen käyttöikää elinympäristömme muuttuvissa tarpeissa.

Blogi | Jussi Mattila 4.5.2022

Työn tekemisen tavoissa on koronan myötä tapahtunut muutoksia, jotka ovat tulleet jäädäkseen. Yhä useammassa yrityksessä on siirrytty niin sanottuun hybridimalliin, jossa ihmiset työskentelevät osan viikkoa kotona ja osan työpaikalta käsin. Joustavat käytännöt helpottavat työntekijöiden arkea ja avaavat myös yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia: työntekijöitä voidaan esimerkiksi palkata kauempaakin, kun työ onnistuu etänä.

Uudenlaiset työnteon tavat tarkoittavat muutoksia myös yritysten tilatarpeisiin. Aihetta käsiteltiin Ylen artikkelissa 27.4.2022. Pitkään muodissa olleet avokonttorit eivät enää palvele parhaalla mahdollisella tavalla, kun tiimit työskentelevät hybridinä ja kokoukset ovat siirtyneet Teamsiin. Tarpeet vaihtelevat suuresti työyksiköittäin, ja työpaikoille kaivataankin entistä yksilöllisempiä tilaratkaisuja.

Kuten Ylen jutussa todetaan, muutospaine ei rajoitu pelkästään toimistotiloihin vaan kulkee myös koteihin. Koronan aikaan moni käytti kekseliäisyyttään perustamalla työpisteen esimerkiksi saunaan tai keittiöön, mutta pitkällä tähtäimellä tällaiset ratkaisut eivät luonnollisestikaan toimi. Seuraukset näkyvät asuntomarkkinoilla, jossa pienet asunnot eivät ole enää kaikista halutuimpia. Tilavampien, kunnollisen työhuoneen sisältävien kotien ohella muitakin ratkaisuja etsitään: Ylen haastattelema arkkitehti Mikko Summanen mainitsee mm. mahdollisuudet muuttaa kerrostalojen kerhotiloja tai saunatupia asukkaiden etätyöskentelyyn sopiviksi tiloiksi.

Rakennusalalla onkin tärkeä tiedostaa uudenlaista työelämää palvelevat asumisen toiveet. Erilaisten muunneltavien ratkaisujen arvo kasvaa, ja tilojen monikäyttöisyyden tulee olla keskeinen lähtökohta uusia asuntoja suunniteltaessa.

Kivimateriaalit vastaavat hyvin tulevaisuuden rakentamistarpeisiin tästäkin näkökulmasta, sillä kivirakenne mahdollistaa käyttötarkoituksen muutokset. Esimerkiksi betonin etuina ovat hyvän kantokyvyn ohella pitkät jännevälit ja sitä kautta vähäinen pystyrakenteiden määrä, joka parantaa muuntojoustavuutta. Se mahdollistaa myös tehokkaan palo- ja ääneneristävyyden eri käyttötarkoituksiin.

Rakennusten muuntojoustavuus uuteen käyttötarkoitukseen on arvokas ominaisuus, sillä se pidentää rakennuksen käyttöikää elinympäristömme muuttuvissa tarpeissa. Kuten tiedämme, mikään ei ole niin varmaa kuin muutos – tämänkin päivän ”uusi normaali” asumisen ja työelämän osalta väistynee ennen pitkää antaen tilaa jollekin, mitä emme vielä osaa kuvitella.