Norminpurusta norminpaisutukseen?

Onnettomuusturvakeskus suosittaa pohtimaan automaattisen sammutuslaitteiston tarvetta kaikissa uusissa ja peruskorjattavissa asuinrakennuksissa.

Blogi | Tiina Kaskiaro 17.2.2016

Suomen Kiinteistölehti sekä Tekniikka & Talous kertoivat kumpikin (5.2.2016) Onnettomuusturvakeskuksen suosittavan ympäristöministeriötä pohtimaan automaattisen sammutuslaitteiston tarvetta kaikissa uusissa ja peruskorjattavissa asuinrakennuksissa. Suunta eli norminpaisutus on yllättävä muistaen istuvan hallituksen kirjallisen tahtotilan. Ehdotus rikkoo myös tavanomaisen ajattelutavan siitä, että lainsäätäjän ensisijainen tehtävä on asettaa vaatimustaso, ei keinoja joilla siihen päästään. Poistamalla vaihtoehtoiset keinot vähennetään samalla erilaisten ratkaisujen keskinäisen kilpailun tuomat hyödyt.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin keskittyneen kärkihankkeen puitteissahan ”puurakentamista edistetään säädöksiä ja rakentamismääräyksiä purkamalla”. Tahtotila sääntelyn vähentämiseen on kirjauksessa täten selvä ja kohdallaan. Kirjauksen synnyttämä huoli siitä, että puurakentamista ”haittaavien” säädösten purkaminen laskisi rakentamisen laatutasoa läpi koko rakentamisen, näyttäisi osoittautuvan vääräksi. Mennäänkin 180 astetta toiseen suuntaan. Huono valinta sekin.

Normien lisääminen nimittäin lisää rakentamisen kustannuksia, jotka kuluttaja ja asuja viime kädessä kantaa. Ympäristöministeriön suhtautumisessa norminpaisutukseen on onneksi tervettä epäluuloa johtuen juuri syntyvistä kustannuksista. Paloturvallisuuteen liittyvät kysymykset tulee luonnollisesti ennen kaikkea ratkaista ongelmalle alttiissa kysymyksissä. Jokaiseen kivipohjaiseen rakennukseen uutta sammutuslaitteistoa ei tarvita turvallisuussyistä. Pohtia voisi kuitenkin sitä, että pitäisikö esimerkiksi vakuutusmaksujen suuruus kytkeytyä enemmän eri rakennustyyppien kantamiin erilaisiin riskeihin. Tässäkin korostettaisiin erilaisten ratkaisujen kilpailukykyä suhteessa toisiinsa.

Norminpaisutus on vastoin hallitusohjelmaa ja sen sijaan olisikin keskityttävä järkevään norminpurkuun. Se vauhdittaisi rakentamista ja avaisi ammattilaisille mahdollisuuden entistä suurempaan luovuuteen. Kaupaksi kun käy lopulta parhaiten rakennettu, eikä parhaiten tuettu. Rakentaminen ei myöskään jaksa vauhdittaa muuta taloutta matalasuhdanteessa, mikäli alan painolastia vain lisätään jo valmiiksi haastavassa tilanteessa.