Onnittelut tuoreille kuntapäättäjille!

Elokuussa työnsä aloittavat valtuutetut joutuvat tulevina vuosina ottamaan kantaa moniin alueidensa ajankohtaisiin kysymyksiin myös rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyen. Sääntelyssä päätösten ennakoitavuus ja eri rakennusmateriaalien tasapuolinen kohtelu turvaa parhaiten alan yritysten toimintaedellytykset ja kannustaa investoimaan ja kehittymään.

Blogi | Tiina Kaskiaro 15.6.2021

Kuntavaalit on käyty ja tulos selvillä. Kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajat onnittelevat kaikkia uusia ja uudelleen valituksi tulleita valtuutettuja ympäri Suomen! Tuokoot seuraavat neljä vuotta tullessaan fiksua paikallista päätöksentekoa, joka tukee monipuolisesti kuntien kehitystä ja edistää niin yritysten kuin asukkaiden hyvinvointia.

Elokuussa työnsä aloittavat valtuutetut joutuvat tulevina vuosina ottamaan kantaa moniin alueidensa ajankohtaisiin kysymyksiin myös rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyen. Sääntelyssä päätösten ennakoitavuus ja eri rakennusmateriaalien tasapuolinen kohtelu turvaa parhaiten alan yritysten toimintaedellytykset ja kannustaa investoimaan ja kehittymään, mikä puolestaan näkyy uusina ilmastoystävällisinä innovaatioina sekä työpaikkoina, jotka osaltaan pyörittävät kuntatalouden rattaita. Yritysten tasapuolinen kohtelu hyödyttää kuntia myös mahdollistamalla esimerkiksi koulujen ja asuntojen rakentamisen kilpailukykyiseen hintaan.

Ennakoitavan ja vakaan toimintaympäristön merkitys yrityksille korostuu koronan kurittamissa kunnissa entisestään. Päättäjiltä kaivataan markkinatalouden realiteettien ymmärrystä ja kykyä katsoa kauas. Tulevaisuuden hyvinvoivia kuntia rakennetaan tänään luomalla olosuhteet, jotka tukevat yritysten kasvua sekä kilpailukykyä. Tämä pätee rakentamisen alalla kaikkiin toimijoihin – eri materiaaleille on markkinoilla tilaa, jokaisella on hyvät puolensa ja kaikkia tarvitaan. Reilu kilpailu tuottaa aina parhaat ratkaisut yhteiskunnan tarpeisiin.

Suomen kunnilla on jokaisella omat alueelliset erityispiirteensä, mutta monet tulevaisuuden haasteet ovat yhteisiä. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen liittyvät tavoitteet yhdistävät kuntaan ja kaupunkiin katsomatta, ja samaten suomalaisesta työstä ja yrittäjyydestä huolehtiminen on tärkeää kaikkialla. Suomalaiset betonia ja tiiliä ja laasteja valmistavat yritykset jakavat nämä tavoitteet ja haluavat ilolla olla mukana rakentamassa hyvinvoivia tulevaisuuden kuntia.

Toivotamme parhainta menestystä jokaiselle valtuutetulle ja olemme käytettävissä kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä!