Pienkerrostalon puinen julkisivu kätkee harkkorungon

Harkkorakentaminen on viime vuosina yleistynyt myös kerrostalojen rakentamisessa. Jyväskyläläisellä asuinkerrostalon työmaalla kolmikerroksisen rakennuksen kantavat seinärakenteet toteutettiin valuharkoilla, vanhan puutaloalueen historian vuoksi julkisivu laudoitettiin. Harkkorunko mahdollistaakin monenlaiset julkisivuratkaisut.

Artikkeli | Vesa Tompuri 12.10.2021

Moni rakentamisen ammattilainen mieltää harkot edelleen pelkästään perustustuotteiksi, vaikka niiden avulla päästään korkeisiinkin kantaviin rakenteisiin. Valuharkon erona tavanomaisiin betonirakenteisiin on lähinnä se, että työmaalla valuharkko toimii muottina, johon tuotantovaiheessa jätetyt onkalot täytetään ladonnan jälkeen valmisbetonilla.

– Suunnittelu on valuharkkokohteissa kaiken lähtökohta. Hyvin suunnitellussa kohteessa harkkojen limitykset on otettu etukäteen huomioon. Hukkaprosentti saadaan nollaan, kun käytetään järkevästi sekä koko- että osakiveä, sanoo aluepäällikkö Markus Dyster Lakka Rakennustuotteet Oy:stä.

Dyster korostaa myös oikeaoppisen kantavuusmitoituksen merkitystä. Valuharkkojen järkevä käyttöalue kantavissa rakenteissa määräytyy useimmiten juuri kantavuustarkastelun kautta. Tästä seuraa, että valuharkkorakenteinen kerrostalo on teknisesti järkevä ja mahdollisimman kustannustehokas useimmiten kolmi- ja nelikerroksisissa kerrostaloissa. Tuotteita löytyy myös jopa 5–8-kerroksisten rakennusten runkoihin.

– Onteloihin lisättävä betoni luonnollisesti raudoitetaan. Yleensä raudoitteet suunnitellaan estämään kutistumisesta johtuvaa halkeilua. Muottiharkkorakenteissa pystyraudoituksen ansiosta seinät saadaan kestämään hyvin maanpainetta tai tuulikuormia, jolloin erillisiä kantavia väliseiniä tai tukirakenteita ei yleensä tarvita, toteaa projekti-insinööri Jussi Kakkonen Lakka Rakennustuotteet Oy:stä

Asunto Oy Jyväskylän Kaarnan julkisivun puuverhoilu sopii alueen historiaan.

– Rakennukseen laitettiin puuverhous, koska kyseessä on vanha puutaloalue ja näin rakennus sopii alueen tyyliin. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksessakin painotettiin puuverhoilua alueen historian perusteella. Rakennukseen haluttiin kuitenkin palo- ja kosteusturvallinen kivirunko. Harkko mahdollistaa monenlaiset julkisivut, niin rappauksen, muuratun tiilen kuin puuverhoilunkin., toteaa ElaniRakennuksen toimitusjohtaja Olli Aitto-oja.