Puu vai betoni – Turussa kerrostalokaksosten selkein ero nousi asukkaiden lämpötilakokemuksissa

Turussa Hirvensalon Arolaan valmistui tammikuussa kerrostalokaksoset, joista toinen on puusta ja toinen betonista. Vajaan vuoden asumisen jälkeen asukkaat ovat lähes yhtä tyytyväisiä koteihinsa. Selkein ero nousi lämpötilakokemuksissa.

Artikkeli | Tia Härkönen 29.12.2022

TVT Asuntojen rakennuttamat kerrostalot, puukerrostalo Kirsikka ja betonirakenteinen Kide valmistuivat Hirvensalon Arolaan samaan pihapiiriin tammikuussa 2022. Marraskuussa 2022 yhtiö selvitti asukaskyselyllä asukkaiden asumisviihtyvyyttä kohteissa. CLT-elementeistä rakennettu puukerrostalo Kirsikka ja betonikerrostalo Kide ovat sijaintinsa lisäksi identtisiä niin pohjaratkaisuiltaan kuin pinta-aloiltaan, mikä on mahdollistanut puu- ja betonirakenteisten talojen vertailemisen. Rakennuksia on vertailtu rakentamisen, kustannusten, hiilijalanjäljen ja asumistyytyväisyyden näkökulmista.

Asuntojen hakuvaiheessa hakijat saivat valita, kumpaan taloon haluaisivat mieluummin muuttaa. Kumpikaan ei noussut hakuvaiheessa toista suositummaksi. Rakennusmateriaalin sijaan pääperusteluiksi muutolle nousivat asunnon kunto (67 %), ympäröivä luonto (62 %) ja vuokrataso (44 %).

Taloissa on yhteensä 82 asuntoa, ja marraskuun kyselyyn vastasi 68 asukasta. Kummastakin talosta vastaajia oli 34. Yleisarvosana kohteesta oli 3,8 asteikolla 1–5.

Lämpötilakokemuksissa eroja

Lähes kaikki (96 %) asukkaat kummastakin talosta pitivät asuntoja riittävän valoisina, pohjaratkaisua hyvänä ja porrashuoneiden ja aulatilojen kokoa sopivana. Talojen rakennusmateriaalit olivat sopivasti esillä 73 %:n mielestä. Äänimaailman kokemisessa ero oli marginaalinen. Äänten kantautumista talon sisällä piti 68 %:a normaalina. 17 %:n mielestä äänet kantautuivat liikaa ja 15 %:n mielestä taloissa oli liian hiljaista.

Suurimmat erot vastauksissa olivat lämpötilakokemuksissa. Kaikista vastaajista lämpötila oli sopiva 81 %:n mielestä. Liian kylmä oli 13 %:n mielestä ja liian kuuma 6 %:n mielestä.

Talojen asukkaiden välillä oli merkittäviä eroja lämpötilan kokemisessa. Kivirakenteisen Kiteen asukkaista 94 %:a piti lämpötilaa sopivana. Puurakenteisen Kirsikan vastaajista sopivan kannalla oli vain 68 %. Kirsikan vastaajista liian kylmä oli 21 %:n mielestä ja liian kuuma 12 %:n mielestä.

– Vastausten perusteella voi todeta, että puukerrostalo Kirsikassa on isommat lämpötilavaihtelut, ja ilmeisesti kesällä puutalo on kuumempi kuin kivitalo, arvioi kehittämispäällikkö Johannes Malmi.

Kohti ekologisempaa rakentamista

TVT Asuntojen tavoitteena on oppia rakentamaan uusia koteja mahdollisimman vähillä hiilidioksidipäästöillä. TVT myös tavoittelee hiilineutraaliutta osana Turun kaupunkia. Yksi osa ilmastotavoitteiden saavuttamista on ekologisen rakentamisen lisääminen.
Jo talojen rakentamisen aikana on selvitetty kohteiden hiilijalanjälkeä eli päästöihin vaikuttavia valintoja sekä positiivisista ilmastovaikutuksista kertovan hiilikädenjäljen muodostumista. Hiilikädenjälkeen vaikuttavat muun muassa rakennuksessa käytettyjen rakennustuotteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuus. Lisäksi on vertailtu rakennusjätteiden määrää. Rakennushankkeen urakoinnista vastasi ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistunut turkulainen Mangrove Oy.

TVT Asunnot hyödyntää kyselyn tuloksia viihtyisyyden parantamiseen sekä tulevaisuuden asuntorakentamisessa. Huhtikuussa yhtiö tekee uuden asukaskyselyn, jossa keskitytään ääneen, lämpöön ja asumisfiilikseen.

 

Kuva: TVT Asunnot