Rakentamisen kiertotalous tehostuu markkinavoimin

Julkisen vallan olisi annettava rakentamisen markkinoiden toimia. Tämä pätee rakennusalaan yleisesti mutta myös kiertotalouteen. Vain toimivien markkinoiden avulla saadaan rakennusalalle synnytettyä uusia kiertotalouden innovaatioita ja pystytään tehostamaan jo käytössä olevia prosesseja.

Artikkeli | Kai Tarkka 24.11.2020

Kiertotaloudesta on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa menestyvän Suomen uusi taloudellinen perusta. Fira Group Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Aho esiintyi marraskuussa 2020 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2020 -tilaisuudessa ja esitteli siellä Kansallisen kiertotalousstrategian Kiinteistöt ja rakentaminen –teemaryhmän tuloksia. Aho toimii teemaryhmän puheenjohtajana. Strategiaa koordinoi ympäristöministeriö.

– Rakennus- ja kiinteistöalalle tarvitaan toimiva kiertotalousstrategia. Ilmastonmuutos on suuri uhka, ja meillä on jo kiire sen torjumisessa. Systeeminen muutos on väistämätön, ja Suomella on nyt tilaisuus toimia puhtaan rakentamisen ja kiinteistönpidon suunnannäyttäjänä. Tämä on Suomelle myös bisnesmahdollisuus, muistutti Aho.

– Otsani menee ryppyyn, kun luen mielipidekirjoittelua, joissa arvellaan kaiken tulevan kuntoon, kun vaan rakennetaan asiat puusta. Aito rakennusmateriaalien välinen kilpailu ja materiaalitiede tuottavat meille ratkaisuja materiaaliriippumattomasti faktojen pohjalta. Ne ovat parempi perusta kiertotaloudelle, kuin päättäjien päätökset, joita tehdään ilman riittävää dataa, toteaa Aho.

– Kiertotalous on monen muun vaikeasti ymmärrettävän kokonaisuuden lailla altis helpoille väitteille ja hätäisille päätöksille, ja joiden todellisia seurausvaikutuksia emme tosiasiassa ymmärrä oikein.

Taloudellisia kannusteita ja luotettavaa dataa

Rakennus- ja kiinteistöalan kiertotaloustavoitteissa korostuvat taloudellisten kannusteiden, läpinäkyvän mittaamisen ja dataperusteisen päätöksenteon ohella hiilidioksidipäästöjen jatkuva vähentäminen sekä jo olemassa olevan kiinteistökannan päästöjen vähentäminen.

Aho tiivistää rakennus- ja kiinteistöalan kiertotalousstrategian seitsemään kohtaan:

1. Kyseessä on systeeminen muutos, joka vaatii mukaan useita toimijoita
2. Yksittäisten toimenpiteiden sijaan tarvitaan uudenlaista ja vaikuttavampaa dynamiikkaa
3. Kiertotaloudella saadaan aitoa ja oikea kilpailu käyntiin
4. Taloudellisia ohjauskeinoja ja insentiivejä käyttöön, jotka mahdollistavat nopeammat investoinnit
5. Todennetaan asiat datalla
6. Kytketään ihmiset ja heidän toimintansa mahdollisimman tehokkaasti mukaan muutokseen
7. Annetaan uusia suosituksia teknologiakehityksen tukemiseen, kaavoitukseen, materiaalien käyttöön ja julkisiin hankintoihin.

Rakentamista ja kiinteistönpitoa lapsillemme

Teemaryhmän suositukset ja kärkitoimenpiteet ovat seuraavat:

”1. Suosittelemme valtionhallintoa, kuntia ja yksityisiä yrityksiä ottamaan käyttöön taloudellisia insentiivejä, joiden kautta alalle syntyy hiilineutraalin kiertotalouden ratkaisuilla kilpailua.”

”2. Tuemme kiertotaloustietoisuuden ja osaamisen kasvattamista perustamalla kira-alan muutososaajien verkoston.”

”3. Kehitämme rakennetun ympäristön digitaalista tiedonhallintaa ja digitaalista jalanjälkeä, jotta ne kattavat hiilidioksidipäästöt, materiaalit sekä tilojen ja maankäytön.”

– Olemme nyt kehittämässä rakentamista ja kiinteistönpitoa sellaiseksi kuin lapsemme ajattelevat, mitä sen pitäisi olla, tiivistää Aho strategiatyön ytimen.


Mikä kiertotalous?

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään.

Lähde: ympäristöministeriö