Rakentamisessa politiikalla määritetään tavoitteet ja markkinoilla keinot

Suomi on keskellä isoa muutosta yhteiskunnan kaupungistuessa. Rakentaminen on tämän murroksen ytimessä sekä kansantalouden että arkisen hyvinvointimme osalta.

Blogi | Tiina Kaskiaro 8.11.2018

Kohtuuhintaisen asumisen varmistaminen, rakentamisen ympäristövaikutuksien minimointi sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö ovat kokonaisuutena valtava haaste päättäjille. Ihmisten asumistoiveet vaihtelevat ja yhteiskunnan tulisikin taata monipuolisesti erilaiset asumisen mahdollisuudet. Riittävä ja monipuolinen kaavoitus on tässä keskiössä.

Rakennusten valmistuksesta ja käytöstä syntyy monen tyyppisiä, jopa keskenään ristiriitaisia vaikutuksia. Kestävässä rakentamisessa olennaista on tarkastella eri ratkaisuja koko niiden elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta. Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä, eivät esimerkiksi vähäpäästöisyys tai energiatehokkuus saa ohjata valintoja käyttäjien terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Talouden, ympäristön ja hyvän asumisen valinta

Kun poliittiset päättäjät määrittelevät rakentamiselle neutraalisti tavoitteet ympäristöjalanjäljestä sisäilman laatuun, niin materiaalivalmistajat tuottavat ratkaisuja yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. Ratkaisut voivat olla vaikkapa täysin uusia materiaali-innovaatioita, vanhojen materiaalien valmistusta uusilla tekniikoilla tai olemassa olevien tuotteiden kierrätystä ja käyttöä uusilla tavoilla. Näenkin, että erilaiset kiviainespohjaiset rakennusmateriaalit ovat myös tulevaisuuden rakentamisen valinta kestävyytensä, laatunsa ja kustannustehokkuutensa myötä.

Kivirakennuksissa on hyvä ja helppo elää ja asua ja niissä asutaan vielä pitkään.

Äänessä

Tiina Kaskiaro