Sipilän hallituksen kevättodistus: 7-

Miten hallitus onnistui kivirakentajien näkökulmasta?

Blogi | Jussi Mattila 8.6.2016

Koulut loppuivat ja Suomen nuoret saivat todistukset tekemästään työstä. Juha Sipilän johtamalla hallituksella on niin ikään nyt takana ensimmäinen täysi kalenterivuosi kovaa työtä ja on perusteltua tarkastella sen onnistumista kivirakentajien näkökulmasta.

Aloitetaan positiivisesta. Yrityksestä tai tahtotilan puuttumisesta ei istuvaa hallitusta sovi syyttää. Yhteiskuntasopimuksen – sittemmin kiky – punnertaminen alkoi jopa ennen hallituksen muodostamista. Asetetut tavoitteet esimerkiksi sääntelyn järkevöittämisessä olivat oikeita ja prosessikaavio kristallinkirkas. Kolikon kääntöpuoli on se, että hallituksen aloitus jätti väljän hallitusohjelman myötä vielä paljon auki.

Vuoteen on sitten mahtunut paljon. Ensi alkuun neutraalilta säädösvalmistelulta näyttäytynyttä työtä on rakentamisen osalta jatkettu ensin massiivipuurakenteiden suosimisella muihin massiivirakenteisiin nähden. Hiljan tietoon tuli ympäristöministeriön rekrytointihanke koskien puurakentamisen edistämistä. Se siitä terveestä kilpailusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Poliittinen tahtotila on näkynyt myös siinä, että kiertotalouden – josta muu maailma puhuu innostuneena – on Suomessa käytännössä korvannut agendalla biotalous. Kun muualla nähdään tärkeäksi saada uusiutumattomat luonnonvarat, kuten esimerkiksi rakentamisen kiviaines, kiertämään mahdollisimman tehokkaasti, Suomessa nojataan yksinomaan luonnostaan uusiutuviin metsävaroihin.

Pitkän aikavälin visio on elintärkeä yksittäiselle yritykselle ja työntekijälle sekä koko kansakunnalle. Sen rikkovat lyhytnäköiset, politiikan leimaamat päätökset. Tervettä kilpailua on puolustettava myös vaalien välillä. Tämä on vaatimus meille kaikille vapaiden markkinoiden työtä ja kasvua luovaan voimaan uskoville.

Vaiherikas vuosi pitää luonnollisesti summata oppilaiden kevättodistuksen mukaisesti. Kovasta yrityksestä ja päättäväisyydestäkin hallitus saa oikein hyvän kokonaisarvion. Itse tulokset ja erityisesti hiljalleen poliittisen tahtotilan mukaisesti vinoutunut valmistelu sen sijaan kallistavat vaakakuppia toiseen suuntaan. Arvioksi muodostuu lopulta 7- eli vahva keskitason suoritus, josta on matkaa sekä reputtamiseen että napakymppisuoritukseen.