Artikkelit

Sipilän hallituksen kevättodistus: 7-

Koulut loppuivat ja Suomen nuoret saivat todistukset tekemästään työstä. Juha Sipilän johtamalla hallituksella on niin ikään nyt takana ensimmäinen täysi kalenterivuosi kovaa työtä ja on perusteltua tarkastella sen onnistumista kivirakentajien näkökulmasta.

Aloitetaan positiivisesta. Yrityksestä tai tahtotilan puuttumisesta ei istuvaa hallitusta sovi syyttää. Yhteiskuntasopimuksen – sittemmin kiky – punnertaminen alkoi jopa ennen hallituksen muodostamista. Asetetut tavoitteet esimerkiksi sääntelyn järkevöittämisessä olivat oikeita ja prosessikaavio kristallinkirkas. Kolikon kääntöpuoli on se, että hallituksen aloitus jätti väljän hallitusohjelman myötä vielä paljon auki.

Vuoteen on sitten mahtunut paljon. Ensi alkuun neutraalilta säädösvalmistelulta näyttäytynyttä työtä on rakentamisen osalta jatkettu ensin massiivipuurakenteiden suosimisella muihin massiivirakenteisiin nähden. Hiljan tietoon tuli ympäristöministeriön rekrytointihanke koskien puurakentamisen edistämistä. Se siitä terveestä kilpailusta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Poliittinen tahtotila on näkynyt myös siinä, että kiertotalouden – josta muu maailma puhuu innostuneena – on Suomessa käytännössä korvannut agendalla biotalous. Kun muualla nähdään tärkeäksi saada uusiutumattomat luonnonvarat, kuten esimerkiksi rakentamisen kiviaines, kiertämään mahdollisimman tehokkaasti, Suomessa nojataan yksinomaan luonnostaan uusiutuviin metsävaroihin.

Pitkän aikavälin visio on elintärkeä yksittäiselle yritykselle ja työntekijälle sekä koko kansakunnalle. Sen rikkovat lyhytnäköiset, politiikan leimaamat päätökset. Tervettä kilpailua on puolustettava myös vaalien välillä. Tämä on vaatimus meille kaikille vapaiden markkinoiden työtä ja kasvua luovaan voimaan uskoville.

Vaiherikas vuosi pitää luonnollisesti summata oppilaiden kevättodistuksen mukaisesti. Kovasta yrityksestä ja päättäväisyydestäkin hallitus saa oikein hyvän kokonaisarvion. Itse tulokset ja erityisesti hiljalleen poliittisen tahtotilan mukaisesti vinoutunut valmistelu sen sijaan kallistavat vaakakuppia toiseen suuntaan. Arvioksi muodostuu lopulta 7- eli vahva keskitason suoritus, josta on matkaa sekä reputtamiseen että napakymppisuoritukseen.

Jussi Mattila

Jussi Mattila

Olen Tampereella perheeni kanssa asuva utelias tutkijaluonne, ja toimin muun ohessa elinkaaritekniikan dosenttina Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtajana pidän tärkeänä yhteiskunnan uudistamista terveen kilpailun keinoin sekä rakennusalan kaukonäköistä kehittämistä ja innovaatioita. Puhun ja kirjoitan monipuolisesti myös kestävästä rakentamisesta ja työturvallisuuden parantamisesta.

Työn ulkopuolella olen kiinnostunut omatoimirakentamisesta ja mökkeilystä sekä kuntoliikunnasta ja metsästyksestä.

Jätä kommentti

Kommenttisi*

Nimi*
Kotisivut

Sinua saattaa kiinnostaa
Talouselämän Tebatti: Hallitus tukee väärällä tavalla puurakentamista
Kuka päättää millaisia asuntoja tarvitaan?
Kiertotaloudesta aidosti vaikuttava kärkihanke Suomelle
Rakentaminen talouskehityksen ilmapuntarina