SuomiAreenassa rakentamassa kivijalkaa oppimiselle

Millaisia kouluja tulevaisuuden Suomi tarvitsee? Tästä keskusteltiin Porin SuomiAreenassa aurinkoisissa tunnelmissa. Kivirakentajien järjestämä paneelitilaisuus veti paikalle runsaasti yleisöä, ja eri aloja edustavat panelistimme toivat teemaan monipuolisia näkökulmia.

Blogi | Tiina Kaskiaro 1.7.2024

Porin SuomiAreenaa vietettiin tänä vuonna aurinkoisissa tunnelmissa. Kivirakentajien paneelitilaisuus Kivijalka oppimiselle – millaisia kouluja tulevaisuuden Suomi tarvitsee? kokosi panelistit ja yleisön tärkeän, koko yhteiskuntaa laajalti koskettavan aiheen äärelle pohtimaan oppimisympäristöjen merkitystä oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Maikkarilta tutun uutisankkurin, toimittaja Keijo Leppäsen juontaman tilaisuuden panelisteina toimivat Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna, erityisopettaja Outi Ojansuu, arkkitehti Kimmo Lintula sekä Ramboll Finland Oy:n johtava asiantuntija Jukka Lahdensivu.

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila johdatteli paikallaolijat tilaisuuden teemaan alustuspuheenvuorolla, jossa hän käsitteli muun muassa muuttoliikkeen vaikutusta suomalaiseen koulurakentamiseen sekä rakennusten monien käyttötarkoitusten mukanaan tuomaa joustontarvetta. Näistä aiheista myös panelisteilla riitti keskusteltavaa.

Kouluarjen hyvin tuntevan Outi Ojansuun mukaan nimenomaan rakennusten joustavuus on avainasia tänä päivänä, sillä erilaisia ryhmiä ja tilanteita varten tarvitaan erilaisia tiloja: eriyttämistiloja pienille ryhmille ja isompia yhdessä tekemiseen. Ojansuun kokemuksen mukaan opettajien näkemyksiä tilatarpeista kuullaan nykyisin rakennusprosessin eri vaiheissa, mitä hän piti erittäin tärkeänä.

Myös Lauri Inna korosti eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Suuret monitoimikeskukset, jollaisia nykyisin rakennettavat koulut ovat, ovat arvokkaita kokonaisuuksia, ja Innan mukaan niiden suunnitteluun kannattaakin ottaa johtavat opettajat sekä rehtorit mukaan jo varhain.

Keskustelussa käsiteltiin myös koulujen rakentamiseen liittyviä haasteita. Kimmo Lintulan mukaan suunnittelun näkökulmasta haasteena on vastata yhä monimuotoisemman oppilasaineksen tarpeisiin, jotta tarjolla olisi erilaisia paikkoja hyvälle opettamiselle ja oppimiselle, niin vetäytymiselle kuin kohtaamisellekin.

Jukka Lahdensivu toi esiin isojen koulurakennusten ja niiden monien käyttötarkoitusten tuomat haasteet rakennesuunnittelulle: esimerkiksi äänen ja talotekniikan osalta on paljon huomioitavaa, kun samassa rakennuksessa tarvitaan hiljaista tilaa opiskeluun sekä meluisampia tiloja esimerkiksi kuntosali- tai musiikkikäyttöön.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua myös koulurakennusten turvallisuudesta ja terveydestä, ilmastonmuutoksen ja talouden mukanaan tuomista realiteeteista sekä toiveista ja kehityskohteista tulevaisuuden suhteen. Lisäksi panelisteilta kuultiin hauskoja koulutiloihin liittyviä lapsuusmuistoja, joissa mm. livahdettiin salaa musiikkiluokkaan viettämään välitunteja ja juostiin kilpaa pitkillä käytävillä. Mieleen olivat jääneet myös keskeneräisen koulurakennuksen pihalla vietetyt oppitunnit ja liikuntasali, joissa kisattiin naapuriluokkaa vastaan eri lajeissa.

Koulumuistoja syntyy myös tämän päivän ja huomisen kouluissa opintietään käyville lapsille ja nuorille. On tärkeää huolehtia siitä, että rakennukset tarjoavat puitteet paitsi hyvälle oppimiselle, myös hyville muistoille.

Yhteenvetona keskustelusta voidaankin todeta, että kouluihin todella kannattaa panostaa, sillä tilojen on joustettava ja kestettävä useiden sukupolvien tarpeisiin vastaten. Kivijalka tulevaisuuden oppimiselle rakennetaan tänään – tehdään siitä vahva ja kestävä!

Keskustelu on kokonaisuudessaan katsottavissa täällä.