Tehokkuus säästää ympäristöä tiilituotannossa

Tiiliteollisuus pyrkii liiketoiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa. Toimintaa voidaan kehittää yhä kestävämmäksi monin keinoin. Monia asioita on jo myös tehty.

Artikkeli | Päivi Leinonen 28.5.2020

Tiilen valmistuksessa kuumentaminen on keskeinen osa prosessia, ja siitä myös aiheutuu valtaosa tuotannon hiilidioksidipäästöistä. Tuotannon tehokkuudella on iso merkitys, ja sitä painottaa myös tehdaspäällikkö Matti Himanen Wienerbergeriltä.

”Prosesseja seurataan alusta alkaen hyvin tarkasti, jotta lopputulos täyttää laatuvaatimukset. Näin energiaa ei kulu hukkamateriaalin tuottamiseen ja käsittelyyn”, hän toteaa.

Hukkalämpö talteen polttoprosessista

Tiilen polttoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan hyödyntää joko tehtaan tai lähialueen kiinteistöjen lämmityksessä. Tuotantotilojen lämmitys tapahtuu pääosin hukkalämmöllä.

”Hukkalämpöä käytetään myös tiilen kuivaamisessa. Tiilerin tehtailla kuivaamojen lämpöenergia tulee pääosin tehtailla olevista omista hakelaitoksista, kertoo Tiilerin aluemyyntipäällikkö Jouni Tiira.

Suoraan tuotannosta syntyvien päästöjen lisäksi on hyvä muistaa muutkin tavat vähentää päästöjen kokonaismäärää. Energiaremonttien ohella vedenkulutuksen, jätehuollon ja kuljetusten osalta on syytä tarkastaa, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja vastuullista.

”Wienerbergerillä tuotantotilojen valaistus vaihdettiin ledivaloihin. Pienetkin muutokset vaikuttavat osaltaan kokonaisuuteen”, toteaa Himanen.

Kierrätys olennainen osa – materiaalit uudelleen käyttöön

Tuotannossa ensisijaisena tavoitteena on välttää hukkamateriaalin syntyminen, mutta 100% tässä ei aina onnistuta. Hukkaa voi syntyä myös tuotteiden loppueristä.

Parhaimmassa tapauksessa ylijäämämateriaalille löytyy käyttöä. Tiilerillä kakkoslaatuisia eriä päätyi käyttöön esimerkiksi Ouluun rakennettavissa massiivitiilirunkoisissa kerrostaloissa.

”Runkorakenteena kakkoslaadun tiili on täysin toimiva, ja asiakkaalle edullinen vaihtoehto”, toteaa Jouni Tiira.

Jos muuta käyttöä ei löydy, materiaali kierrätetään murskaamalla aines hienoksi uudelleenkäyttöä varten.

”Keraaminen aines saven joukossa parantaa tiilimassan mittatarkkuutta, ja siten edistää laatuvaatimusten täyttymistä”, hän lisää.

Tiileri on investoinut omaan murskauskalustoon ja hyödyntää huomattavassa määrin kierrätysmateriaalia tuotannossaan. Omien hylkytuotteiden lisäksi kiertoon päätyy muusta teollisuudesta ja kaupunkien jätehuoltoyhtiöiltä saatavaa keraamisia jakeita. Koko tuotannon massasta kierrätystuotteiden keskimääräinen osuus oli vuonna 2019 yli 35 %.

Biokaasulla päästään pienempiin päästöihin

Koska tiilen tuotannon ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy poltossa, on tässä myös suuri potentiaali päästöjen vähentämiseen. Bio- ja kierrätyspohjaisia polttoaineita käyttämällä päästään huomattavasti alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin kuin fossiilisilla polttoaineilla.
Tiilitehtaat ovat tutkineet vähäpäästöisempien polttoaineiden käyttöä tuotannossaan.

”Wienerbergerin tehtaalla on tällä hetkellä polttoaineena maakaasu jonka CO2 päästöt ovat selvästi alhaisemmat kuin öljyllä poltettaessa. Vielä alhaisempiin päästöihin päästäisiin biokaasulla, jonka käyttömahdollisuutta olemme tutkineet”, Matti Himanen kertoo.

Energian mittaamisen ja laskutuksen kannalta eri energiamuotojen käyttö on toistaiseksi ongelmallista. Himanen uskoo, että ratkaisu tähän löytyy kysynnän kasvaessa.

”Olemme esittäneet asiakkaille mahdollisuutta vähempipäästöisiin tuotteisiin. Investoinnit nostavat hintaa jonkin verran, ja toistaiseksi kiinnostus ei ole ollut riittävää.”

Koko Suomen tiilituotannon hiilidioksidipäästöt vuosittain ovat noin 14 000 tonnia. Tämä on samaa luokkaa kuin noin 2000 auton valmistamisen päästöt. Suomen kokonaispäästöt ovat n. 60 000 000 tonnia. Energiavirasto julkaisee tietoja toimialojen ja yritysten päästöistä sivulla energiavirasto.fi/paastokaupan-julkaisut.

Tuotannon ohella on syytä tarkastella rakennusten käytön aikaista hiilijalanjälkeä. Lämpöä sitovana ja tiiviinä materiaaleina tiili ja muut massiivirakenteet pärjäävät vertailussa hyvin. Rakennuksen elinkaaren kokonaistarkastelussa tiilellä on luontaisena etuna kestävyys ja kierrätettävyys.

Kuva: Tiili-info